Utveckla din fulla Potential som tränare

Tränarakademin är en skola där passionerade människor ges vetenskaplig kunskap och praktiskt kunnande för att utveckla sin egen potential som tränare.

Vi ger dig Sveriges främsta lärare...

Vi har samlat Sveriges ledande experter inom träning, idrott och hälsa med lång erfarenhet från fältet. Forskare och praktiker som har förmågan att undervisa och utveckla individer på ett framgångsrikt sätt.

Lärare på Tränarakademin
> st.
Utbildade tränare och coacher
år
av kunskapsutveckling

Lärande betyder att vara engagerad, öppen och nyfiken på kunskap och förändringar i världen.

Studenter

...i Sveriges främsta utbildningsmiljö för tränarutveckling

När du går våra utbildningar gör du det på Riksidrottsförbundets anläggning på Bosön där majoriteten av all lärarled undervisning äger rum. Det ger dig fantastiska möjligheter till lärande och nätverkande på Sveriges främsta idrottscentrum för utveckling.   

...med en modern utbildningmodell för framgångsrik tränarutveckling

Tranarakademin modell

01. 

FÖRSTÅ VETENSKAPEN

Förankra grundförståelse som vilar på aktuell forskning och vetenskap genom att tidigt omsätta teorin till praktik och upplevelser.

02. 

UTVECKLA TRÄNARFÖRMÅGOR

Utveckla förmågan att planera, skapa och genomföra åtgärder genom applicering av grundförståelse och ett aktivt lärande.

03. 

INDIVIDANPASSA TRÄNING

Utveckla förmågan att anpassa coachande till förutsättningar och målbild genom riktiga case med tydlig vägledning och återkoppling.

...så att du kan bli en ledstjärna för andra

Är du redo för utveckling?

Utbildningar

Vi erbjuder både korta och längre utbildningar inom konditions- styrke- och hälsoutveckling. Alla våra utbildningar är grundade i vår utbildningsmodell där vi lägger stor vikt vid pedagogisk lärande, applicering av teori och praktiserande.

Tränare som gör high five under PT-utbildning
Back view of a female sport coach watching her team compete at an outdoor football field

Utvecklingsprogram

Våra onlinebaserade utvecklingsprogram ger dig en unik möjlighet att utveckla dina tjänster, praktiska förmågor och kunskaper som tränare.

I programmen får du coachning och en unik inblick i hur några av Sveriges främsta coacher arbetar inom prestations- och hälsoutveckling.

Läs vad andra har att säga om vår utbildningar...

Scroll to Top