Utveckla din fulla Potential som tränare

Tränarakademin är en skola som kombinerar praktisk erfarenhet med teoretisk kunskap, baserad på vetenskaplig forskning, för att utbilda trygga och kompetenta tränare.

Vi ger dig Kunskap för livet

Vi har samlat Sveriges ledande experter inom träning, idrott och hälsa med lång erfarenhet från fältet. Forskare och praktiker som har förmågan att undervisa och utveckla individer på ett framgångsrikt sätt. Med kunskaperna du får kommer du att skapa bättre prestationer och hälsa i livet för din klienter.

AV TRÄNARE FÖR TRÄNARE (1)
> st
Utbildade tränare och coacher
år
av kunskapsutveckling
reco-7-år-300x300

Lärande betyder att vara engagerad, öppen och nyfiken på kunskap och förändringar i världen.

Ett kollage med olika bilder från vår PT-utbildning på Bosön

...på Sveriges ledande utbildningsmiljö för tränarutveckling

När du går våra utbildningar gör du det på Riksidrottsförbundets anläggning på Bosön där majoriteten av all lärarled undervisning äger rum. Det ger dig fantastiska möjligheter till lärande och nätverkande på Sveriges främsta idrottscentrum för utveckling.   

...med en modern utbildningmodell för framgångsrik tränarutveckling

Illustration över Tränarakademins utbildningsmodell

01. 

FÖRSTÅ VETENSKAPEN

Förankra grundförståelse som vilar på aktuell forskning och vetenskap genom att tidigt omsätta teorin till praktik och upplevelser.

02. 

UTVECKLA TRÄNARFÖRMÅGOR

Utveckla förmågan att planera, skapa och genomföra åtgärder genom applicering av grundförståelse och ett aktivt lärande.

03. 

INDIVIDANPASSA TRÄNING

Utveckla förmågan att anpassa coachande till förutsättningar och målbild genom riktiga case med tydlig vägledning och återkoppling.

...så att du kan bli en ledstjärna för andra

Är du redo för utveckling?

Utbildningar

Vi erbjuder allt från PT-utbildningar till vidareutbildningar inom konditions- styrke- och hälsoutveckling. Alla våra utbildningar är grundade i vår utbildningsmodell där vi lägger stor vikt vid pedagogisk lärande, applicering av teori och praktiserande.

Lärare som visar en split squat under vår PT-utbildning
Coaches Collage

Coaches Summit

Vår digitala mässa Coaches Summit ger dig som tränare en unik möjlighet att utveckla dina tjänster, praktiska förmågor och kunskaper som tränare.

Under våra summits får du inspiration och kunskap från Sveriges främsta coacher och tänkare inom prestations- och hälsoutveckling.

Läs vad andra har att säga om vår utbildningar...

Rulla till toppen