Personuppgiftspolicy

 

Allmänt vår personuppgiftspolicy

Tränarakademin (Juridisktnamn: Tränarakademin Utbildningar Norden AB) vill med denna personuppgiftspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

För vissa av Tränarakademins tjänster kan det finnas särskilda villkor för behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

Denna personuppgiftspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Tränarakademins hemsida.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Tränarakademin har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter:

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Tränarakademin Utbildningar Norden AB, Hälsingegatan 49 11331 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 8.

När samlar vi in personuppgifter?

Tränarakademin samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Tränarakademin hemsida, lämnar en intresseanmälan, prenumerera på nyhetsbrev,  eller gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara.

Tränarakademin använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder.

Vilka personuppgifter samlas in?

När du köper en vara, besöker kassan, anmäler dig till nyhetsbrev eller en kurs, eller skapar ett konto kan Tränarakademin komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, dina kontaktuppgifter så som adress, telefonummer och e-postadress samt din IP-adress.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag.

Varför behandlar Tränarakademin personuppgifter om dig?

Tränarakademin behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Tränarakademin personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp av tjänster. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. Tränarakademin kan även komma att samköra och analysera den information Tränarakademin samlar in via cookies med den information som finns sparad i Tränarakademin kundregister för dessa syften.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi delar dina personuppgifter med de leverantörer och samarbetspartners som vi samarbetar med och som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är ibland så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.

Tränarakademin kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av Tränarakademins IT-leverantörer.

Dina personuppgifter kommer främst att delas med:

  1. Företag som hjälper oss med vår betalningshantering t.ex. fakturering

 

  1. Företag som hjälper oss med arkivering

 

  1. Företag som hjälper oss med vår bokföring

 

  1. IT-tjänster (nödvändig drift, e-post utskick teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

 

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi använder endast personuppgiftsbiträden som kan garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och dataskyddsförordingensregler

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som vi bedömer är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och enbart så länge det behövs för syftet. Endast personer inom organisationen som verkligen behöver tillgång till uppgifterna får det. All hantering av personuppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat

Vi övervakar kontinuerligt vår IT-infrastruktur för att säkerställa att hanteringen av din information samt tillgängligheten av densamma alltid sker kontrollerat.

Din rätt att begära information, rättelser och radering

Du har rätt att i enlighet med dataskyddsförordningen att genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Tränarakademin behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Du kan begära att vi lämnar ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel en annan part eller leverantör. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt.

Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur Tränarakademin behandlar dina personuppgifter.

E-post: info@tranarakademin.se
Adress: Tränarakademin, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm.

Om du inte vill att Tränarakademin behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Tränarakademin. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hur du kontaktar oss lättas vid frågor om dataskydd?

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av policyn finns på den här sidan. Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2020-05-07

Om du har frågor eller vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@tranarakademin.se

Kakor

En kaka, eller cookie, är en textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Kakor används för att känna igen din enhet nästa gång som du besöker webbplatsen. Det finns även andra liknande tekniker, t.ex. pixeltaggar (genomskinliga bilder som kan finnas i e-post som skickas till dig) och webblagring (som kan användas för att lagra information i din enhets webbläsare). På den här sidan kallar vi alla dessa typer av tekniker för "kakor".

Olika typer av kakor

Vi använder både sessionskakor och beständiga kakor:

 • Sessionskakor lagras under den tid som du använder webbplatsen och raderas när du stänger ner din webbläsare.
 • Beständiga kakor lagras på din enhet under en viss tid eller till dess att du tar bort dem.

Det finns första- och tredjepartskakor:

 • Förstapartskakor ställs in av webbplatsen som du besöker.
 • Tredjepartskakor ställs in av någon annan än webbplatsen som du besöker.

Var vi använder kakor

Vi kan placera kakor på din dator eller enhet och läsa information som lagras i kakor när du:

 • Använder och besöker våra webbplats
 • Öppnar utskick från oss, t.ex. e-postutskick
Ändamål Kategorier av ka­kor Beskrivning
Tillhandahålla tjänster i digitala kanalerFunktionella
Nödvändiga
Säkerhet
Vi använder kakor för att tillhandahålla tjänster i våra di­gitala kanaler.

Exempel: Kakor används för att hålla dig inloggad när du navi­gerar mellan sidor så att du slipper logga in varje gång. De möjliggör även funktionalitet, t.ex. för att spara kurser i varukorgen för att anpassa din upple­velse på Konditionsidrott.se
Kommunikation och erbju­dandenAnalys
Funktionella
Marknadsföring
Vi använder kakor för att kommunicera med dig och lämna erbjudanden.

Exempel: Kakor används för att visa annonser på andra webb­platser baserat på din besöks- och klickhistorik (intressebaserad annonse­ring), samt för att utvärdera effekten av kommunikat­ionen.
Följa upp och utvär­deraAnalysVi använder kakor för att följa upp och utvärdera våra tjänster i digitala kanaler.

Exempel: Kakor används för att samla in besöks- och klick­statistik på konditionsidrott.se och öppnings- och läsningsstatistik för ut­skick, t.ex. våra nyhetsbrev.
Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänsterNödvändiga
Säkerhet
Vi använder kakor för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Exempel: Kakor används för att skydda din information på Konditionidrott.se

Kategori av kakor

Vi har delat in de kakor vi använder i följande kategorier:

 • Analyskakor används för att samla in och analysera statistik, t.ex. besöks- och klickhistorik el­ler öppnings- och läsningsstatistik.
 • Funktionella kakor används för att möjliggöra funktionalitet på webbplatsen.
 • Marknadsföringskakor används för att visa annonser och rekommendationer på webbplatser (men även för att begränsa antalet gånger som en viss annons visas).
 • Nödvändiga kakor behövs för att tillhandahålla tjänsten som du har efterfrågat.
 • Säkerhetskakor behövs för att skydda t.ex. ditt konto på webbplatsen.

Hur du kan styra vår användning av kakor

Du kan styra vår användning av kakor genom:

Din webbläsare

Du kan normalt hantera dina inställningar för kakor i din webbläsare. Gå in på inställ­ningar i din webbläsare för att lära dig mer om hur du kan styra vår användning av kakor. Till exempel kan du ställa in din webbläsare till att blockera alla kakor, att endast acceptera vissa kakor eller att kakor rade­ras när du stänger din webbläsare.

Observera att om du väljer att blockera kakor i din webbläsare kan det medföra att våra webbplatser inte fungerar som de ska eller att du inte kan använda vissa funktioner. Om du vill ha mer information kan du besöka www.allaboutcookies.org.

Annonsinställningar

I Googles annonsinställningar kan du styra användningen av kakor för att visa anpassade annonser på webbplatser, se Google Ads Settings.

Om du är Facebook-användare kan du styra om annonser baserat på ditt beteende ska visas på Fa­cebook och andra webbplatser som använder Facebooks annonseringstjänster i Facebooks annonsinställ­ningar.

Rulla till toppen