Bli "go to" tränaren inom kondition & UTHÅLLIGHET

Vi ger dig förmågorna du behöver för att träna och utveckla befintliga och nya kunder mot bättre kondition och uthållighet

Bli tränaren med spetskunskap i ett område som väldigt få tränare förstår!

Idag tränar 42% av de aktiva svenskarna med syftet att bygga en bättre kondition och uthållighet. Samtidigt har 46% av svenskarna en hälsofarligt låg kondition och behöver öka sin fysiska aktivitet.

Graf som visar de främsta anledningarna till att svenskarna tränar

Som tränare och PT har du möjlighet att bli unik genom att hjälpa dessa människor att nå sina träningsmål och bibehålla kontinuiteten i sin träning.

Allt du egentligen behöver är ett intresse för kondition- och uthållighetsträning och viljan att bygga en djupare förståelse för dessa ur ett prestations- och hälsoperspektiv. 

Resten - förmågan att framgångsrikt kunna coacha dina klienter mot olika mål inom kondition och uthållighet ger vi dig under utbildningen Endurance Training Specialist.

CERT. ENDURANCE TRAINING SPECIALIST

Diplom och certifikat för vår utbildning Endurance training specialist

 

Certifierad Endurance Training Specialist är en unik vidareutbildning för dig som vill coacha individer och/eller grupper mot bättre kondition och uthållighetsförmåga.

För att ge dig de evidensbaserade kunskaper och förmågorna som du behöver för att skapa framgång i arbetet som konditionsinriktad tränare har vi rekryterat några av Sveriges skarpaste forskare och praktiker som lärare till utbildningen.

Utbildningen riktar sig till dig som vill ligga i framkant kunskapsmässigt och bli en ledande tränare inom områdena konditionsinriktade träningsmetoder, konditionstester/analyser, fysträning av konditionsidrottare och träningsplanering.

För att gå utbildningen är det rekommenderat att du sedan tidigare har någon form av erfarenhet som tränare eller PT.

Vi ger dig kunskaperna som krävs för att bli ledande inom uthållighetsinriktad coachning

Utbildningen baseras på det senaste inom forskningen. Under utbildningen kommer du att bygga de tränarförmågor som behövs för att skapa uthållighet genom effektiva träningsupplägg och pass för din klient. Kunskaper och metoder som du kan använda dig av vid träning av klienter både utomhus och i gymmiljö.

Efter utbildningen kommer du kunna leverera flertalet efterfrågade tjänster som exempelvis flertalet konditionstester, träningsplanering inom löpning och cykel, coachning via puls, laktat och borg, styrke- och rörlighetsträning för konditionsutövaren.

Utveckla kondition och uthållighet hos både klienter och grupper

Lär dig hur du kan arbeta framgångsrikt med konditionsträning på grupp- och individnivå

Träna dina klienter inom styrka och rörlighet för bättre uthållighetsprestation

Lär dig hur du bygger fysisk träning för att förbättra kraft och effektivitet i löpning, cykel och roddmaskin

Individanpassa dina träningsprogram

Lär dig förstå klientens förutsättningar, svagheter och styrkor och bygg träningsprogram som ger effekt och tar klienten mot målet 

Träna kunder på en optimal intensitet relativt syfte

Lär dig hitta rätt intensitet för klienterna med hjälp av pulszoner, wattzoner eller hastighetszoner

Collage över PT-utbildningen på Bosön

Utbildningsmiljö i världsklass

När du går vår utbildning gör du det på Sveriges modernas idrottsanläggning - Riksidrottsförbundets centrum för utveckling på Bosön.

En plats som fostrat många av vår mest folkkära och framgångsrika idrottare och tränare. Förutom en unik utbildningsmiljö som ger dig tillgång till lokaler och utrustning i absoluta toppklass ger dig en utbildning på Bosön också fantastiska möjligheter till lärande och nätverkande.

INTRODUKTION AV DINA LÄRARE

Ta del av tusentals timmar av samlade kunskaper och erfarenheter om vad som fungerar och inte fungerar från våra lärare. Många av våra lärare rankas som några Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. Under utbildningen kan du vara trygg med att du får de verktyg och metoder som ger bäst resultat utifrån aktuellt forskning och kliniska erfarenhet.

Träningsdesign och styrkeutveckling inom konditionsidrott Carl Norell

Carl är en av Sveriges mest erfarna personliga tränare och fysioterapeuter inom området kondition och uthållighet. Han är också grundare respektive rektor på Konditionsidrott. Carl har en lång erfarenhet som fysioterapeut/tränare där han arbetat med både landslagsaktiva och motionärer. Han har sin spets inom löputveckling och triathloncoachning och är en av Sveriges mest anlitade föreläsare och tränare området.

Vår lärare Carl Norell

MikaelFlockhart

Test av konditions/uthållighet och träningsplanering för cyklister Mikael Flockhart

Mikael är idrottsfysiolog och forskare på ”Enheten prestation och träning på GIH” och jobbar även parallellt som tränare. Mikael har stor kunskap kring förbättring och utvärdering av konditionsnivåer. Mikael har också stor erfarenhet av idrottsliga prestationer med flertalet SM-medaljer och landslagsuppdrag inom MTB.

Rörlighetsträning för ökad framgång inom triathlon, simning, cykel och löpning Jimmy Englund

Jimmy är en av Sveriges absolut mest erfarna och pålästa tränare/fysioterapeuter när det kommer till rörlighetsutveckling av konditionsidrottare. Han har stor erfarenhet av eget idrottande och hjälper allt från OS-satsande löpare till cykelmotionärer mot bättre rörlighet och funktion i sin idrott.

Vår lärare Jimmy Englund

christian_munth

Effektiv träningsplanering och coachning av löpare Christian Mundt

Christian är en av de mest meriterade löptränare i Sverige och har nått fantastisk framgång de senaste åren med stora framgångar inom sitt egna team. Han är fd elitlöpare med en gedigen utbildningsbakgrund och har lång erfarenhet av träningsplanering, coachning och utveckling av löpare. Till vardags driver han Team Mundt där han coachar och tränar flera av Sveriges främsta löpare.

Några ord från tidigare studenter...

UTBILDNINGSINNEHÅLL

Utbildningen Cert. Endurance Training Specialist består av två lärarledda helgkurser på Bosön samt omfattande onlinestudier via vår onlineportal. Du kan läsa om innehållet i respektive kurshelg och om onlinestudierna som ingår i utbildningen nedan.  

KURS 1: Styrke- och rörlighetsträning inom konditionsidrott

Vi tar dig från att ha en begränsad förståelse kring hur styrketräning och rörlighetsträning påverkar uthållighetsprestation till att kunna bygga träningsupplägg, instruera övningar och skapa specifika pass som ökar styrkan för konditionsidrottare på ett framgångsrikt sätt.

 • Studier inför kursstart: Ca 5h inspelade föreläsningar från lärarteamet

  Vi ger dig en teoretisk bakgrund kopplat till det lärarledda innehållet. Ni förankrar viktiga grundkunskaper och aktuell evidens kopplat till hur och varför styrketräning/rörlighetsträning ska bedrivas på olika sätt för konditionsutövaren. Efter onlinestudierna kommer du ha en djupare förståelse och vara redo att förankra unika tränarförmågor i de fyra lärarledda modulerna på Bosön.

 • Modul 1: Övningar som utvecklar specifik styrka och rörlighet hos löpare och konditionsaktiva

  Vi lär dig de viktigaste grundkunskaperna och taktikerna som behövs för att kunna utveckla och instruera övningar för den konditionsaktive klienten.

 • Modul 2: Bygga och planera styrketräning och rörlighetsträning för löpare och konditionsaktiva

  Vi lär dig hur du ska tänka och göra för att pass och programupplägg ska bli resultatgivande vid träning av den konditionsinriktade klienten. Du får en god förmåga till planera och integrera styrke- respektive rörlighetsträning med konditionsträning.

 • Modul 3: Screeening av rörlighet respektive styrka hos konditionsidrottare

  Vi lär dig att analysera nivån på rörlighet relativt de kravbilder som finns inom olika konditionsidrotter. Du kommer också kunna designa och instruera olika typer av övningar anpassat till analyserna. Vi ger dig också förståelsen som krävs för att sätta specifika mål för hur stark och rörlig klienten behöver bli för att hantera olika tekniska moment framgångsrikt.

 • Modul 4: Framgångsrikt och effektivt genomförande av pass som utvecklar löparens rörlighet och styrka

  Vi lär dig hur du vägleder klienten genom olika typer av styrke- respektive rörlighetsinriktade pass. Du kommer få förmågan att engagera klienten i olika typer av träningsmiljöer och kunna registrera utveckling gentemot mål på ett effektivt sätt.

KURS 2: Konditionstester och träningsdesign inom konditionsidrott

Vi tar dig från att ha en begränsad förståelse för konditionstester och träningsdesign inom cykelträning och löpträning till att efter kursen med självförtroende kunna arbete med tester och träningsdesign. Vi lär dig hur du höjer konditionen på ett individanpassat sätt med hjälp av tester och analyser samt hur du utvecklar motionärer och elitaktiva mot bättre uthållighetsprestation.

 • Studier inför kursstart(öppnas vid anmälan): Ca 5h inspelade föreläsningar från lärarteamet

  Vi ger dig en teoretisk bakgrund kopplat till det lärarledda innehållet. Ni förankrar viktiga grundkunskaper och aktuell evidens kopplat till hur konditionstester ska bedrivas på olika sätt och hur processen ser ut för att skapa framgångsrika träningspass och program. Du kommer efter onlinestudierna ha djupare förståelse och vara redo att förankra unika tränarförmågor i de fyra lärarledda modulerna på Bosön.

 • Modul 1: Testmetodik och leverans av olika effektiva konditionstester

  Vi lär dig att utföra och tolka konditionstester för att utvärderar syreupptag, mjölksyratröskel och potential inför olika lopp och konditionsutmaningar.

 • Modul 2: Fältbaserade tester för att förstå klientens profil och förutsättningar

  Vi lär dig hur du strukturerar, tolkar och utför effektiva konditionstester utomhus.

 • Modul 3: Bygga individanpassade pass och program för utveckling av kondition och uthållighet

  Vi lär dig att planera träning och att bygga pass framgångsrikt för bättre triathlonprestation, cykelprestation och generell uthållighet. Efter denna modul kommer du kunna variera träningen och bygga olika konditionspass på ett individanpassat sätt. 

 • Modul 4: Genomföra strukturerade och engagerande konditionspass för olika typer av kunder

  Vi lär dig att coacha och genomföra träningspass med kund på olika sätt för cykel, löpning och andra konditionsaktiviteter. Efter denna modul kommer du kunna registrera och följa klientens utveckling framgångsrikt. Du får också god förståelse för hur du kan styra träningspass med puls, watt eller hastighet utifrån klientens individuella zoner.

 • Modul 5: Grundläggande passdesign inom löpning

  Vi lär dig att skapa flertalet löppass på ett framgångsrikt sätt och hur dessa kan doseras respektive anpassas till individen. Du kommer kunna förstå vilka vägar du ska ta för att utveckla olika delar i klientens löpfömåga. Vi lär dig också hur olika delar i ett pass ska komponeras för att klienten ska uppleva fart och driv i steget.

 • Modul 6: Designa träningsplanering och coachning inom löpning

  Vi lär dig att planera löpträning framgångsrikt för att kunna utveckla klienten mot olika typer av mål. Vi ger dig också verktygen som behövs för att framgångsrikt sätta mål, följa utvecklingen och coacha löparen i olika typer av miljöer.

Värdet Du och Dina kunder kommer få av utbildningen

Du får praktiska verktyg och kunskap från Sveriges främsta experter inom kondition- och uthållighetsträning. Kunskaper som vårt team förankrat genom tusentals timmar av studier och praktiskt arbete på fältet (ovärderligt!)

 • Kunskaper som kommer göra din kompetens som tränare unik och som är mycket svår att få paketerad någon annanstans
 • Kunskaper du kan använda till att sälja och leverera konditionsinriktade tjänster mot företag och privatpersoner
 • Kunskaper du kan använda för att ta klienten mot olika konditions- och uthållighetsrelaterade mål
 • Kunskaper om vilken träning som utvecklar olika konditionsfaktorer mest effektivt

Sammanfattningsvis ger utbildningen dig kunskaper och verktyg som inte bara kommer att göra dig till en bättre och tryggare coach utan även ge dig ett större kundunderlag, ökad retention och nöjdare kunder.

Utöver alla värden ovan kommer du även få tid att nätverka och lära känna andra passionerade studenter och tränare ute på Bosön. 

Bonusar du får när du anmäler dig till alla moduler

Onlineföreläsningar

Tillgång till samtliga onlineföreläsningar från kursen i ett år. 

Övningsbank

Du får tillgång till vår övningsbank för teknikutveckling inom löpning.

Unika protokoll och guider

Du får tillgång till olika protokoll och "how-to guider" för att testa och utvärdera dina kunder.

Artiklar

Tillgång till artiklar som summerar viktig forskning och som hjälper dig att lättare applicera olika metoder. 

ANMÄL DIG TILL UTBILDNINGEN

Gå båda kurser på en gång och blir Cert. eller välja att gå kurser i den ordning som passar dig. 

Få information om kommande utbildningsstarter till din mail

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Vanliga frågor

Scroll to Top