Bli en ledande tränare inom fysisk- och mental hälsa

Vi ger dig coachingstrategierna och metoderna du behöver för att bli en ledstjärna inom träning för fysisk och mental hälsa

Göra praktiskt hälsoarbete till en win-win för dig och dina kunder!

Januari månad – Kalendern fylls med nya kunder...

Taggade kunder som precis bestämt sig för att förändra sitt liv och nu äntligen ska komma igång med träning och en hälsosammare livsstil…

Mars månad – var är motivationen och drivkraften? Dina kunder verkar ha glömt bort allt vad ni kommit överens om att göra från början.

Om du frågar vart de är på väg med sin träning får du antagligen svaret att det bara är en temporär svacka och att de snart är tillbaka på banan.

Du vet att det inte är sant...

Så du suckar för dig själv och går vidare till att jobba med de kunder som DU tycker har den rätta inställningen - d.v.s. de som redan har motivationen och vanan att göra JOBBET.

Hur kunde det bli så här? Vad hade vi kunnat göra annorlunda? 

Det är viktiga frågor att ställa eftersom den yttersta konsekvensen av människors oförmåga att förändra sina hälsovanor ger en ganska dyster nulägesbild.

→ 35 000 svenskar är sjukskrivna p.g.a. stress och utmattning. (Psykisk ohälsa är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivning)

→ 46 % av den svenska befolkningen har en hälsofarligt låg kondition.

→ Det hälsofarliga stillasittandet ökar kraftigt i alla åldrar

Statistik-stress-2019-06

LÅT OSS VARA ÄRLIGA...

Det är lite som talar för att fler rapporter, appar eller olika standardiserade träningstips kommer bli lösningen till dagens hälsoutmaningar. 

Om inte, vad kan vi göra annorlunda?

En del av lösningen måste bli fler människor ute på fältet som har förmågan att aktivt arbeta med hälsa genom att skapa motivation, engagemang och vanor hos människor.

Coacher som har:

→ förmågan att  coacha människor mot både mental och fysisk hälsa på ett motiverarande, engagerarde och resultatgivande sätt.

→ förmågan att genom enkla verktyg kunna hjälpa kunden att följa upp sin mål och och hälsoresultat över tid. 

→ förmågan att sammanfläta befintliga kunskaper med ny forskning och nya arbetsmetoder för att nå ut till en större mängd människor på anläggningarna och på företag.

Förmågor som ger oss själva möjligheten att få:

→ kunder som når sina mål med en högre återkommande grad som resultat. 

→ fler kunder när vår förmåga att motivera och attrahera en större mängd människor ökar (ökad kvaliét ger också mer “word of mouth”)

→ bättre affärer genom att erbjuda olika företagstjänster

CERT. HEALTH TRAINING SPECIALIST

Diplom och certifikat för vår utbildning health training specialist

Certifierad Hälsotränare är en unik vidareutbildning för dig som vill coacha individer och/eller företag mot bättre fysisk och mental hälsa.

För att ge dig de evidensbaserade kunskaper och förmågorna som du behöver för att skapa framgång i arbetet som hälsotränare har vi rekryterat några av Sveriges skarpaste forskare och praktiker som lärare till utbildningen. Personer som har tusentals timmar av ovärderliga studier och praktiskt arbete i bagaget.

Utbildningen riktar sig till dig som vill ligga i framkant kunskapsmässigt och bli en ledstjärna för dina kunder och kollegor inom områdena hälsoinriktade träningsmetoder, coaching för beteendeförändring och hälsotjänster mot företag.

För att gå utbildningen behöver du ha någon form av erfarenhet av att ha tränat andra samt ha viljan att skapa bättre hälsa för privatpersoner, idrottare eller företag.

Vi ger dig tillämpbara kunskaperna så att du kan bli en ledare inom hälsa på fältet

Utbildningen ger dig evidensbaserade tillvägagångssätt för att skapa motivation och engegemang hos klienten plus flertalet applicerbara metoder för att utvärdera och förbättra kundens kardiovaskulära hälsa, stressnivåer, mentala välmående och fysiska funktion i vardag.

Efter utbildningen kommer du kunna leverera flertalet efterfrågade tjänster som exempelvis hälsoscreening, hälsoinriktad gruppträning, träningsprogram för kardiovaskulär hälsa och/eller stressreducering, företagshälsopaket, coaching-samtal för beteendeförändring och inspirerande träningssessioner som ger akuta effekter på bl. a. inlärningsförmåga och mentalt välmående.

Få kunderna att göra jobbet och överträffa sina mål

Lär dig använda mentala verktyg, träningsupplägg och kommunikativa taktiker som höjer drivkraft och ökar motivation hos dina kunder

Träna dina klienter mot kognitiv prestationsökning och/eller ökad hjärnhälsa

Lär dig hur du komponerar fysisk träning för att förbättra inlärning, minne, fokus, stressnivåer och självkänsla hos dina klienter

Skapa hälsa och rörelse på företag

Lär dig hur du kan arbeta framgångsrikt med hälsa mot företag för att skapa en postiv hälsoutveckling med mätbara resultat

Öka vardagshälsa och minska risk för skador hos dina kunder

Lär dig analysera om klienten har en hälsosam kondition och bygg kompetens för att instruera flertalet träningspass som skapar maximala hälsoeffekter och minskar risk för skador

INTRODUKTION AV DINA LÄRARE

Ta del av tusentals timmar av samlade kunskaper och erfarenheter om vad som fungerar och inte fungerar från våra lärare. Många av våra lärare rankas som några Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. Under utbildningen kan du vara trygg med att du får de verktyg och metoder som ger bäst resultat utifrån aktuellt forskning och kliniska erfarenhet.

Effektiva verktyg inom mental träning och nycklar för att skapa motiverande träning med Anja Näslund

Anja Näslund är en hälsoveteran som under hela sitt yrkesverksamma liv jobbat aktivt med att utveckla resultatgivande och hälsofrämjande förhållningssätt i organisationer, företag, grupper och även som tränare mot enskilda personer. Anja har en kandidatexamen som hälsovetare. Lägg därtill en mängd kurser, utbildningar och hennes långa praktiska erfarenhet från exempelvis Psoriasisförbundet, Stödlinjen och Svenska Gymnastikförbundet.

Vår lärare Anja Näslund

Vår lärare Emil Boijsen Moller

Träning och fysisk aktivitet som höjer kognitiv förmåga och minskar stressnivåer med Emil Bojsen-Møller

Emil är doktorand på GIH där han forskar om hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet och stillasittande. Emil har stor kunskap kring hur kognitiva funktioner och hjärnans förmåga att anpassa sig till erfarenheter påverkas av olika rörelsemönster. Emil har en Masterexamen i humanfysiologi, Bachelor i idrottsvetenskap, Köpenhamns universitet. Utöver sin akademiska bakgrund har han gedigen erfarenhet från idrottsutövande på hög nivå.

Framgångsrik leverans av gruppträning på företag med Kristin Andersson

Kristin är en av Sveriges mest meriterade grupptränare med över 20 års erfarenhet som instruktör, tränare och utbildare inom träningsbranschen. Hon är en flitigt anlitad grupptränare/utbildare med många internationella uppdrag bl.a. för Les Mills som Master Trainer.   

Vår lärare Kristin Andersson

Vår lärare Karolina Edler

Evidensbaserad metoder för att främja motivation & engagemang med Karolina Edler

Karolina är en av Sveriges mest erfarna coacher inom motiverande samtal och är författare till flertalet SISU böcker inom motivation och engagemang. Karolina har över 10 års erfarenhet av att ha utbildat och handlett i motiverande samtal och coaching inom hälso- och sjukvården, friskvårdsbranschen och idrottsvärlden. 

Utvärdering av hälsa och effektiva träningspass för att höja konditionsnivåer Mikael Flockhart

Mikael är forskare på ”Enheten prestation och träning på GIH” och jobbar även som tränare. Mikael har stor kunskap kring förbättring och utvärdering av konditionsnivåer. Mikael har också stor erfarenhet av idrottsliga prestationer med flertalet SM-medaljer och landslagsuppdrag i MTB.

MikaelFlockhart

Vår lärare Carl Norell

Metoder för att minska risk för överbelastningsskador och öka tålighet i leder/skelett med Carl Norell

Carl är en av Sveriges mest erfarna personliga tränare och fysioterapeuter inom området kondition och uthållighet. Han är också grundare respektive rektor på Konditionsidrott. Carl har en lång erfarenhet som fysioterapeut/tränare där han arbetat med kunder inom olika fält och hjälpt både landslagsaktiva och näringslivstoppar mot fysisk utveckling.   

Några ord från tidigare studenter...

UTBILDNINGSINNEHÅLL

Cert. Strength and Mobility Specialist består av 12 st moduler fördelat på 3 st lärarledda helgkurser. Du kan gå samtliga kurser på en gång eller dela upp utbildningen. Varje kurshelg ger fristående kunskaper som ger stor praktisk nytta oavsett om du går hela kursserien eller inte. De lärarledda kurshelgerna kompletteras även med lärorika onlineföreläsningar.

KURS 1: Metoder för ökad mental styrka & motivation

Vi tar dig från att ha en begränsad förståelse för utveckling av motivation och engagemang till att med självförtroende använda evidensbaserad träning och samtalmetodik på ett sätt som lyfter drivkraft hos kunderna. Du kommer efter kursen även förstå vilken typ av träning som ger bättre inlärning, minskad upplevd stress och förbättrat välmående.

 • Online (inför kursstart): Vetenskaplig bakgrund kopplat till respektive modul

  Du förankrar viktiga grundkunskaper kopplat till mental och fysisk hälsa respektive hälsofrämjande träningsmetoder. Du kommer efter modulen ha djupare teoretisk förståelse och vara redo att förankra nya praktiska förmågor. Förmågor som kommer ges till stor del via active learning under de lärarledda modulerna

 • Modul 1: MI - Evidensbaserad metod för att höja klientens motivation och engagemang

  Vi lär dig att förbereda och genomföra samtal med dina kunder så att du kan förändra deras beteenden genom att öka deras engagemang och motivation till träningsgenomförande.

 • Modul 2: Så bygger du träningspass för att stimulera drivkraft, rörelseglädje och motivation

  Vi lär dig hur du strukturerar och designar innehåll i dina träningspass för att öka engagemang, motivationen och rörelseglädje hos dina kunder.

 • Modul 3: Effektiva och beprövade verktyg för mental träning och ökad inspiration hos klienter

  Vi lär dig att förbereda och genomföra olika beprövade mentala övningar och även använda taktiker för att främja ett så bra genomförande som möjligt av klienten i olika typer av träningspass

 • Modul 4: Träning som effektivt neutraliserar stress/oro och ökar mental förmåga

  Vi lär dig hur du anpassar ditt träningsupplägg för att styra dina kunder mot olika kognitiva resultat som t.ex. reducerad mental stress, ökad inlärningsförmåga, ökat självförtroende och bättre fokus. (Ja, typen av aktivitet, intensitet och volym har stor påverkan på hur vår hjärna reagerar)

KURS 2: Tester och metoder för utveckling av en hälsosam kondition

Vi tar dig från att ha en begränsad förståelse kring bedömning och utveckling av en hälsosam kondition till att med trygghet bedöma och leverera hälsohöjande träningsupplägg till dina kunder. Efter kursen kommer du kunna bygga och instruera flertalet pass och övningar som enligt forskning visat sig effektiva för konditionsutveckling. 

 • Online (inför kursstart): Vetenskaplig bakgrund kopplat till respektive modul

  Vi förankrar viktiga grundkunskaper kopplat till konditionsträning och hälsoscreening. Du kommer efter modulen ha god förståelse för bakgrunden till hälsoutveckling och vara redo för att lära dig det praktiska hantverket kring hälsoinriktad coachning. Förmågor som förankras via active learning under de lärarledda modulerna.

 • Modul 5: Grunder i utvärdering och uppföljning av konditionsnivåer

  Vi lär dig de viktigaste hälsoparametrar du ska följa kopplat till kardiovaskulär och metabol hälsa och vilken typ av arbete och tid som krävs för att höja dessa olika parametrar så att du kan ge din kund rätt förväntningar och råd.

 • Modul 6: Testmetodik för utvärdering av kondition

  Vi lär dig att genomföra olika fälttester för att bedöma nivån på den kardiovaskulära-/metabola hälsan så att du kan göra testerna vart än kunden befinner sig utan massor av dyr utrustning.

 • Modul 7: Effektiva träningspass för ökad kondition och hälsa

  Vi lär dig att designa och instruera olika typer av träningspass för att öka den kardiovaskulär/metabola hälsan hos kunden samt hur du ska anpassa dessa över tid.

 • Modul 8: Metoder och övningar för att minska risk för överbelastningsskador och öka tålighet i leder/skelett

  Vi lär dig hur du utför övningar för att skapa en hälsosam fysik samt hur du genom att variera träningen på rätt sätt kan skapa positiva effekter på hållfasthet i leder/skelett respektive minska risk för överbelastningsskador.

 • Modul 9: Individanpassning av hälsoinriktad konditionsträning och styrketräning

  Vi lär dig att individanpassa motion för en rad olika klientcase samt hur du bäst strukturerar och följer upp genomförandet.

KURS 3: Metoder och hälsotjänster mot företag

Vi tar dig från att ha en begränsad förståelse för leverans av hälsofrämjande tjänster mot företag till att veta vilka tjänster som efterfrågas och hur de levereras framgångsrikt. Du kommer efter kursen kunna hantera och erbjuda coachingsamtal, hälsoscreening och träning mot företag på ett framgångsritk sätt.

 • Online (inför kursstart): Vetenskaplig bakgrund kopplat till respektive modul

  Du förankrar förståelse för bakgrunden till hälsoarbete på fröetag och vilka metoder som har vetenskap bakom sig. Efter modulen kommer du ha lättare att sätta tjänser mot företag i kontext och vara redo att förankra förmågorna som behövs för att arbeta som tränare emot företag.

 • Modul 10: Hälsoscreening av grupper

  Vi lär dig att bedöma och analysera kardiovaskulär/metabol hälsa hos grupper samt att analysera olika vanor och beteenden som korrelerar med hälsa utan att du behöver ha tillgång till något labb.

 • Modul 11: Utveckling av resultatgivande gruppträning på företag

  Vi ger dig insikter och kunskap kring vilken typ av gruppträning som är attraktiv för anställda och företag samt vilka hälsoresultat du och dina kunder kan förvänta er från olika typer av gruppträning. Så att du kan ge rätt förväntningar och maximera resultatet hos företaget. 

 • Modul 12: Effektiva coachingsamtal på företag

  Vi lär dig en modell för att utföra samtal på företag med syfte att vägleda de anställda inom hälsa och beteendeförändring på individnivå.

 • Modul 13: Framgångsrik leverans av gruppträning på företag

  Vi lär dig att skapa olika hälsoanpassade gruppträningspass samt hur du praktiskt genomför dessa för att skapa maximal kundnöjdhet hos hela gruppen. Stort fokus läggs på hur du får de inaktiva och oerfarna att känna sig nöjda och komma tillbaka till gruppträningspasset.

 • Modul 14: Träna och coacha grupper/företag digitalt

  Vi lär dig enkla tillvägagångssätt för att träna och coacha företag digitalt. Vad är best practice för att engagera och skapa en proffsig setup med exempelvis zoom som verktyg. 

 • Modul 15: Trender och affärmöjligheter inom företagshälsa

  Vi lär dig hur andra arbetar inom området företagshälsa, vad som är ”best pratice” och hur du kan nyttja den framtida utvecklingen till din fördel.

 • Modul 16: Försäljning och erbjudandeutveckling inom företagshälsa

  Vi lär dig hur du ska strukturerar din försäljning mot företag samt hur du paketerar och ska strukturerar ditt tjänsteerbjudande. Du får också viktiga strategier som höjer chanserna till att få med dig de anställda och ledningen i dina hälsoinsatser.

Anmäl dig till samtliga moduler och få tillgång till alla bonusar

Bonus 1

Boken motiverad till träning

En unik bok och guide kring om hur du motiverar kunder till träning

Bonus 2

Unika protokoll och guider

Denna bonus innehåller protokoll och "how-to guider" som du kan utgå från och använda  i kontakten med dina kunder

Bonus 3

Onlineföreläsning

Vad är fysisk och psykisk hälsa - vi går igenom begreppen och orsakerna

Bonus 4

Onlineföreläsning

Fysiologisk bakgrund till de viktigaste hälsofaktorerna

Bonus 5

Onlineföreläsning

Överblick av viktigaste åtgärderna för ökad fysisk och psykisk hälsa

Bonus 6

Onlineföreläsning

Introduktion till wattbaserad träning, pulsbaserad träning och hastighetsbaserad träning

Värdet Du och Dina kunder får från utbildningen...

Du får praktiska verktyg och metoder från Sveriges främsta experter inom praktiskt hälsoarbete. Kunskaper som består av tiotusentals timmar samlade erfarenheter och studier (ovärderligt!)

✅ Kunskaper som kommer göra din kompetens som tränare unik och som är mycket svår att få paketerad någon annanstans.

✅ Kunskaper du kan använda till att sälja och leverera  hälsoinriktade tjänster mot företag och privatpersoner.

✅ Kunskaper som du kan använda för att ta ditt coachande till en ny nivå gällande förmågan att skapa motivation och engagemang hos kunder.

✅ Kunskaper du kan använda för att utvärdera konditionsnivåer hos klienter och sätta hälsorelaterade mål.

✅ Kunskaper om vilken träning som utvecklar mental förmåga och mentalt välmående.

Förutom kunskaperna ovan kommer du också få tillgång till flertalet verktyg som du kan använda för att utöka din tjänsteportfölj redan dag ett efter utbildningen.

Sammanfattningsvis ger utbildningen kunskaper och verktyg som inte bara kommer att göra dig till en bättre coach utan även ge dig ett större kundunderlag, ökad retention och nöjdare kunder.

Utöver alla värden ovan kommer du få oförglömliga helger tillsammans med våra lärare och alla de andra passionerade studenterna du kommer träffa ute på Bosön.

ANMÄL DIG TILL UTBILDNINGEN

Du kan gå samtliga kurser nedan på en gång eller välja att gå enstaka kurser i den ordning som passar dig. Under varje kurs ges fristående kunskaper som du oavsett om du väljer att gå hela utbildningen kommer ha stor praktisk nytta av

Få information om kommande utbildningsstarter till din mail

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Vanliga frågor

Scroll to Top