Lär dig utveckla mobilitet, styrka och snabbhet

Hos dina kunder på ett individanpassat och resultatgivande sätt

halsotranare

Bygg förmågan att skapa kännbara resultat för dina kunder

Känner du igen nedan?

Nu känner jag kontroll i övningen och känner mig stark i höften! - Tack Coach!

Knät och axeln smärtar inte längre när jag tränar - Så kul att att kunna träna igen!

Äntligen känner jag mig rörlig och stark i bålen - träningen har verkligen gett effekt!

Jag har blivit mycket snabbare i min idrott sen vi började med fysträningen - fotbollstränaren hälsar och tackar!

Det här är kommentarer vi gärna vill höra från våra klienter.

 

Tränarna som får höra det här dagligen har ofta en sak gemensamt.

De förstår kroppens uppbyggnad, dess funktion och hur man ska applicera träningsrelaterad biomekanik till styrketräning och rörlighetsträning för att nå utveckling och minska risk för skador.

Kunskaper och förmågor du bygger under vår senaste utbildning till Cert. Strength and Mobility Specialist.

Kunskaper som kommer lära dig att skräddarsy övningar och rörelser utifrån den kund du har framför dig.

Kunskaper som blir en nyckel för dig som vill bli en ledare inom styrke- och rörlighetsutveckling.

CERT. STRENGTH AND MOBILITY SPECIALIST

Diplom och certifikat för vår utbildning strenght and mobility specialist

 

Certifierad Strength and Mobility Specialist är en vidareutbildning för dig som vill få förmågor vilka hjälper dig coacha individer och/eller grupper mot bättre styrka, snabbhet och rörlighet på ett evidensbaserat och resultatgivande sätt. Förmågor och lärdomar kring rörelseutveckling som inte hinns med i de grundläggande tränarutbildningarna.

Utbildningen riktar sig till dig som vill ligga i framkant kunskapsmässigt och bli en ledande tränare inom områdena applicerad biomekanik för grundrörelserna, träningsmetoder vid snabbhetsträning och individanpassad rörlighets- och styrketräning.

För att gå utbildningen behöver du ha någon form av erfarenhet av att ha tränat andra samt ha viljan att utveckla rörelseförmåga på ett framgångsrikt sätt hos klienter.

Vi ger dig förmågorna som krävs för att bli ledande inom styrke- och rörlighetsutveckling

Utbildningen ger dig den senaste forskningen och den praktiska spetskunskap som behövs för att kunna skapa övningar och pass på ett sätt som utvecklar rörelseförmågan. Du kommer bli trygg i din coachning oavsett om det gäller att öka styrkan, rörligheten eller snabbheten i olika rörelser.

Efter utbildningen kommer du kunna leverera flertalet efterfrågade tjänster som exempelvis screening av rörlighet, styrka och snabbhet på ett individanpassat sätt. Du kommer också kunna bygga träningspass och övningar till idrottare som effektivt ökar deras förmåga till acceleration och riktningsförändringar. 

Låt dina kunder upptäcka och lära sig nya rörelser

Lär dig instruera och justera utförandet i övningar för att klienten ska utvecklas optimalt

Utveckla rörelseförmåga hos din kunder

Lär dig hur du bygger fysisk träning för att förbättra kraft och smidighet enligt den senaste forskningen och den funktionella anatomin

Individanpassa din styrke- och rörlighetsträning

Lär dig hur du skapar individanpassade övningar baserat på klientens erfarenhet, kroppens biomekanik och vilka mål som klienten strävar emot

Öka snabbhet och acceleration hos idrottare

Lär dig förstå grunderna för höghastighetslöpning och hur du framgångsrikt utvecklar teknik, fart och riktningsförändringar med olika typer av metoder och övningar.

Collage över PT-utbildningen på Bosön

...på Bosöns centrum för utveckling

När du går vår utbildning gör du det på Sveriges modernas idrottsanläggning (Riksidrottsförbundets anläggning) ute på Bosön. Här sker majoritet av all lärarled undervisning. Förutom en unik utbildningsmiljö som ger dig tillgång till den senaste tekniken och Stockholms vackraste natur ger det dig fantastiska möjligheter till lärande och nätverkande.

INTRODUKTION AV DINA LÄRARE

Ta del av tusentals timmar med samlade kunskaper och erfarenheter om vad som fungerar och inte fungerar från Sveriges främsta experter. Du kan vara trygg med att våra lärare redan har gjort jobbet (d.v.s. Du slipper lägga ner tusentals timmar av arbete på att försöka lista ut vilka verktyg som ger mest effekt). Vi vill lära dig de verktyg och metoder som ger de bästa resultatet för dina kunder, allt baserat på aktuellt forskning och våra experters kliniska erfarenhet.

Mobilitetssträning/Styrketräning - Biomekanik och individanpassning   Erik Asperheim

Erik är Personlig tränare och Fysioterapeut
  med en lång erfarenhet av tränaryrket. Erik ses som en av de mest erfarna tränarna i Sverige inom biomekanik och individanpassade rörelser inom träning. När det kommer till design av träning anpassat till funktionell anatomi och klientens förutsättningar är Erik personen som kan vägleda dig.

Bild1

Vår lärare Joakim Svedberg

Snabbhetsträning - acceleration, riktningsförändringar och maxfart  Joakim Svedberg

Joakim är en av Sveriges mest erfarna och välutbildade sprinttränare/fystränare. Han har hjälpt klienter inom både friidrotten och lagidrotten på högsta nivå. När det kommer till utveckling av power, explosivitet och snabbhet är Joakim en tränare som kan vägleda dig mot framgång.

Några ord från tidigare studenter...

UTBILDNINGSINNEHÅLL

Cert. Strength and Mobility Specialist består av 12 st moduler fördelat på 3 st lärarledda helgkurser. Du kan gå samtliga kurser på en gång eller dela upp utbildningen. Varje kurshelg ger fristående kunskaper som ger stor praktisk nytta oavsett om du går hela kursserien eller inte. De lärarledda kurshelgerna kompletteras även med lärorika onlineföreläsningar. 

KURS 1: Mobilitetsträning - Biomekanik och individanpassning

Vi tar dig från att ha en begränsad förståelse för biomekanik och individanpassad rörelseutveckling till god kompetens inom mobilitetsträning anpassat till den funktionella anatomin. Stort fokus kommer riktas mot utveckling av mobilitet i fotled, höftled och bål.

 • Online (inför kursstart): Vetenskaplig bakgrund kopplat till respektive modul

  Vi förankrar viktiga grundkunskaper kring applicering av biomekanik och funktionell anatomi till mobilitetsträning. Du får lära dig bakgrund till olika metoder och flertalet viktiga principer kring övningsdesign. Du kommer efter modulen ha bättre förståelse för mobilitetsträning och vara redo att förankra flertalet praktiska förmågor under de lärarledda modulerna.

 • Modul 1: Foten

  Vi går igenom fotens biomekanik med dig och förklarar hur dess potenial till olika typer av rörelser i respektive rörelseplanplan ser ut. Du kommer sedan lära dig att analysera foten i rörelse och kunna bygga/instruera övningar som är anpassade till fotens funktionella anatomi och som utmanar till utveckling både isolerat och integrerat med resten av kroppen.

 • Modul 2: Höften

  Vi lär dig de viktigaste hörnstenarna för höftens biomekanik respektive dess potential till rörelse i olika plan. Du kommer lära dig bedöma aktuell rörelseförmåga i alla tre rörelseplan. Slutligen bygger du förmågan att applicera höftens biomekanik mot design och instruktion av effektiva övningar där höften utmanas integrerat med resten av kroppen.

 • Modul 3: Bål/Rygg

  Du får en god förståelse för bålens biomekanik respektive dess potential till rörelse i olika typer av positioner. Du kommer efter modulen kunna bedöma aktuell rörelseförmåga i olika rörelseplan. Vi ger dig avslutligen den praktiska förmågan att koppla ihop ryggens funktion och uppbyggnad till hur du framgångsrikt bygger övningar som stimulerar utveckling av rörlighet i bålen.

 • Modul 4: Skuldra/Axel

  Vi lär dig de viktigaste hörnstenarna för skulderkomplexets biomekanik respektive dess potential till rörelse. Du kommer förankra förmågan till att kvalitativt kunna bedöma aktuell rörelseförmåga i alla tre rörelseplan. Slutligen bygger du förmågan att koppla ihop skulderkomplexets funktion och uppbyggnad till hur du framgångsrikt bygger övningar och genomför träning med dina kunder.

KURS 2: Styrketräning - Biomekanik och individanpassning

Vi tar dig från att ha en begränsad förståelse för biomekanik i styrketräningens grundrörelser till att bli trygg och ledande kring hur man applicerar den kunskapen till framgångsrik anpassning och design av övningar. Du kommer i den här kursen få den viktiga tränarförmågan att applicera biomekanik och funktonell anatomi till individanpassa träning i grundröresler framgångsrikt.
 

 • Online (inför kursstart): Vetenskaplig bakgrund kopplat till respektive modul

  Du får en teoretisk förståelse kring applicering av funktionell anatomi till styrketräning i kroppens grundrörelser. Du får också en fördjupning kring olika metoder för styrkeökning och kommer förankra flertalet viktiga principer och taktiker inom övningsdesign. Du kommer efter modulen dels vara förberedd för den lärarledda delen och även förstå rörelseutveckling och träning av olika styrkekvaliteter bättre. 

 • Modul 5: Grundrörelsen knäböj

  Du lär dig den biomekaniska bakgrunden till varianter av tvåbensstående respektive enbensstående knäböjningar. Du kommer med förståelsen öka din kompetens gällande design och anpassning av knäböj till den unika klienten framför dig. Med den djupare förståelsen inom specifik rörelselära för böjningar kommer du kunna resonera och designa träning mer framgångsrikt.

 • Modul 6: Grundrörelsen höftfällning

  Du kommer få kunskap kring hur funktionell anatomi påverkar rörelseförmåga och potenial i tvåbensstående respektive enbensstående höftfällningar. Du kommer öka din kompetens gällande design av grundrörelsen fällningar och med djupare förståelsen för applicering av funktionell anatomi kommer du bli tryggare och mer framgångsrik i teknikcoachning för övningstypen.

 • Modul 7: Grundrörelsen rotation

  Vi ger dig biomekanisk och anatomisk bakgrunden till flertalet varianter av isolerad bålrotation respektive integrerad helkroppsrotation. Du kommer öka din kunskap kring design och anpassning av övningar för att effektivt utveckla klienten i rotation. Med den djupare förståelsen inom specifik rörelselära och biomekanik kommer du bli tryggare i din träning av förmågan.

 • Modul 8: Grundrörelsen utfall

  Du lär dig förstå den biomekaniska och anatomiska bakgrunden till flertalet varianter av grundrörelsen utfall. Du kommer öka din kompetens och trygghet gällande design och anpassning av utfall till olika typer av klientcase. Med förståelsen för specifik rörelselära och funktionell anatomi för utfall kommer du bli mer framgångsrik i din design respektive teknikcoachning för rörelsen.

KURS 3: Snabbhetsträning - acceleration, riktningsförändringar och maxfart

Vi tar dig från att ha en begränsad förståelse för fysträning av maximal hastighet, riktningsförändringar och acceleration till att förstå hörnstenarna vid träning av kvaliteterna. Du kommer kunna lyfta dina adepters teknik och bygga övningar på ett säkert och resultatgivande sätt. Du kommer efter det här blocket kunna leda klienter mot högre explosivitet och spänst inom löpning och resonera om varför teknik och övningar ska tränas på olika sätt.
.

 • Online (inför kursstart): Vetenskaplig bakgrund kopplat till respektive modul

  Du får inför den lärarledda delen en fördjupning kring olika metoder för träning av snabbhet respektive explosivitet och kommer förankra flertalet viktiga principer i området. Vi kommer även ge dig en vetenskaplig bakgrund till sprintteknik och löpstegets biomekanik. Kunskaper som kommer göra dig extra förberedd och medföra bättre lärande under de två lärarledda dagarna.

 • Modul 9: Träning och utveckling av accelerationsförmåga

  Vi lär dig de viktigaste grundkunskaperna för effektiv teknik gällande acceleration i olika typer av löpning. Du kommer förstå hörnstenar för biomekanik respektive träningsmetodik relativt acceleration och kunna applicera den kunskapen till hur du bygger övningar, förbättrar teknik och individanpassar träningsupplägg på ett säkert och framgångsrikt sätt.

 • Modul 10: Träning och utveckling av maximal hastighet inom löpning

  Vi lär dig de viktigaste grundkunskaperna för effektiv teknik gällande höghastighetslöpning i olika typer av idrotter. Du kommer förstå hörnstenar för biomekanik respektive träningsmetodik relativt maxfart och kunna applicera den kunskapen till hur du bygger övningar, förbättrar teknik och individanpassar träningsupplägg på ett säkert och framgångsrikt sätt.

 • Modul 11: Träning och utveckling av förmåga till hastighetsförändring

  Vi lär dig de viktigaste grundkunskaperna för effektiv teknik gällande hastighetsförändring i olika typer av löpning. Du kommer förstå hörnstenar för biomekanik respektive träningsmetodik relativt hastighetsförändring och kunna applicera den kunskapen till egen coachning.

 • Modul 12: Träning och utveckling av riktningsförändringar inom idrott

  Vi lär dig de viktigaste grundkunskaperna för effektiv teknik gällande riktningsförändringar i olika typer av idrotter. Du kommer förstå hörnstenar för biomekanik respektive träningsmetodik relativt riktningsförändringar och kunna

Gå samtliga moduler och få tillgång till alla bonusar 

Onlineföreläsningar

Tillgång till samtliga onlineföreläsningar från kursen i ett år. 

Övningsbank

Du får olika typer av filmer som förtydligar olika aspekter kring teknik och övningsdesign.

Unika protokoll och guider

Du får tillgång till olika protokoll och "how-to guider" för att testa och sätta ihop program.

Artiklar

Tillgång till artiklar som summerar viktig forskning och som hjälper dig att lättare applicera olika metoder. 

Värdet Du och Dina kunder kommer få av utbildningen

Du får praktiska verktyg och metoder från Sveriges främsta experter inom styrketräningens biomekanik, mobilitetsökning och fysträning för snabbhet och explosivitet. Kunskaper som vårt team förankrat genom tusentals timmar praktiskt arbete och förankring av aktuell evidens i området (ovärderligt!)

✅ Kunskaper som kommer göra din kompetens som tränare unik och som är mycket svår att få paketerad någon annanstans

✅ Kunskaper du kan använda för att leverera dina träningstjänster på ett tryggare och mer framgångsrikt sätt

✅  Kunskaper du kan använda för att lyckas ta klienter mot deras olika mål inom styrka, löpspänst och rörlighet.

✅ Kunskaper om varför vi väljer att utföra övningar och pass på olika sätt ur ett träningsmetodiskt och biomekaniskt perspektiv.

Sammanfattningsvis ger utbildningen kunskaper och verktyg som inte bara kommer att göra dig till en bättre coach utan även ge dig ett större kundunderlag, ökad trygghet och nöjdare kunder.

ANMÄL DIG TILL UTBILDNINGEN

Gå samtliga kurser på en gång eller välja att gå enstaka kurser i den ordning som passar dig. Under varje kurs ges fristående kunskaper som du oavsett om du väljer att gå hela utbildningen kommer ha stor praktisk nytta av.

Schema vår >>  |  Schema höst >>

Vanliga frågor

Detaljerat Schema

Ladda vårens schema : schemat här >>

Ladda ner höstens schema:schemat här >>

 

Måste jag närvara på alla moment för att få min ackreditering?

Ja du måste närvara alla dagar för att få din certifiering från oss. Det går dock bra att komplettera missad undervisning vid ett senare tillfälle. Kostnaden för komplettering är 2500 kr per dag eller 650 kr om du blivit sjuk under kursen och har läkarintyg. 

Var äger utbildningen rum och hur fungerar det med boende?

Plats & boende: 

Utbildningen levereras på Riksidrottsförbundets idrottscentrum på Bosön, Stockholm (vägbeskrivning här).

Gratis parkering finns på plats och det går även bra att åka kommunalt (se sl.se för reseplanering). Vid bokning av boende på Bosön Hotell ges rabatterat pris när ni hänvisar till Tränarakademin.

När ni bor på Bosön har ni även gratis tillgång till deras olika träningsytor. 

Mat och fika ingår alla dagar

Vilka kursstarter finns att välja mellan?

Kursstarter finns under både höst- och vårtermin. Schemat för dessa kursstarter finns ovan. 

Saknar du info om framtida kursstarter är du välkommen att kontakta oss.

Vem riktar sig utbilningen till?

Utbildningen riktar sig till dig som är passionerad för utveckling av människor och har en utbildningserfarenhet inom träning sen tidigare.

För att gå utbildningen behöver du även någon typ av erfarenhet av att ha tränat andra människor. 

Är du osäker på om du har tillräckliga förkunskaper eller en annan bakgrund än ovan är du välkommen att kontakta oss.

Hur kan jag delbetala utbildningen?

I samarbete med Human finans erbjuder vi möjligheten att delbetala utbildningen räntefritt i 24 månader. Läs mer och ansök här.

Kan jag dela upp utbildningen?

Varje kurshelg räknas som ett separat utbildningsblock. Detta innebär att du kan gå dessa kurshelger fristående. För att bli Certifierade health specialist behöver du gå alla tre kurshelger 2 år.  

Vad händer om jag blir sjuk under utbildningen?

Om du blir sjuk under utbildningen och har läkarintyg har du möjlighet att komplettera missad undervisning vid nästa utbildningsstart. Kostnaden för komplettering är 650 kr per dag. Missar du en utbildningsdag utan giltig anledning är kostnaden 2500 kr per dag.

Scroll to Top