Bli en ledstjärna för andra inom träning & hälsa

På Tränarakademin hjälper vi dig att nå din fulla potential som tränare med en unik PT-utbildning som lär dig att utveckla både hälsa, fysisk styrka och kondition.

halsotranare

Du är inte som alla andra och därför borde inte din PT-utbildning vara det heller

I snart 15 år har alla PT-utbildningar sett ungefär likadana ut.

Anpassade för att snabbt och enkelt kunna utbilda PT:s inom ett begränsat antal ämnesområden för en standardiserad PT-tjänst på gymmen.

Resultatet...

Dåligt förberedda studenter där endast ett fåtal av skolornas examinerade studenter arbetar eller kan försörja sig som tränare/PT efter 1 år. Ett dystert facit för en kategori av yrkesutbildningar som för många innerbär en livsinvestering.

Så ska och behöver det inte vara..

Vi är övertygade om att med bredare kunskaper, utveckling av spetskompetens och rätt sorts pedagogik kan alla människor realisera sin potential som tränare och framgångsrikt skapa prestation och hälsa hos sina kunder.

Därför har vi på Tränarakademin skapat en utbildning som gör dig till mer än en "klassisk PT". En utbildning som ger dig mer tid till att praktisera tränarollen och möjligheten att bygga förmågor inom fler tränarområden.

Helt enkelt en utbildning där alla människor oavsett bakgrund ges förmågan att lyckas som tränare oavsett om man önskar att arbeta på gym, företag eller att starta sig egen verksamhet efter utbildningen.

LICENSIERAD TRÄNARE (PT)

Play Video
Certifieringar

Lic. Tränare och PT är en individanpassad utbildning på Bosön för dig som vill kunna utveckla individer eller grupper inom styrka, uthållighet och mental-/ fysisk hälsa.

Genom att kombinera den senaste forskningen inom lärande med branschens mest gedigna lärarteam kan vi ge dig de tränarförmågorna  som krävs för att bli en tränare som är redo att skapa bättre fysisk förmåga och välmående hos människor.

Vem är utbildningen för:
Utbildningen riktar sig till dig som oavsett tidigare bakgrund vill förverkliga ditt mål att bli en ledstjärna för andra människor inom träning och hälsa.

En utbildning som gör dig till mer än "klassisk PT"

Det gamla sättet att utbilda på

Vanliga PT-utbildningar

 • Utbildningsinnehåll som främst är anpassat till träning av kunder i gymmiljö
 • En utbildningsplan anpassad för generella PT-förmågor utan möjlighet till integrerad specialisering
 • Begränsad praktik
 • En pedagogik där kopplingen mellan teori och praktik är begränsad
 • Inget stöd och nätverk för studenterna efter avslutad utbildning

Det nya sättet att utbilda på

Tränarakademins Tränarutbildning

 • Utbildningsinnehåll som gör att du kommer träna och coacha kunder på gymmet, utomhus och online
 • En utbildningsplan som ger dig möjligheten att specialisera dig inom ett träningsområde som du själv brinner för
 • Praktik på riktig arbetsplats
 • En pedagogik som förankrar teori till prakiskt utförande och upplevelser under hela utbildningsresan
 • Fortsatt stöd och tillgång till nätverkande även efter avslutad utbildning

Din utbildningsresa - en översikt
Tränarakademins utbildningsmodell™

1. Förankra teoretiska grunder

Du startar dina studier med att bygga en gedigen och holistisk förståelse för grunderna inom träning och hälsa. Olikt många andra skolor blandar vi den teoretiska undervisningen med integrerad digital inlärning, parallella klientcase och en tydlig pedagogik för vilka inlärningsmål varje utbildningsmoment har.

Resultat: En god förståelse för träningens och hälsans grunder

Mattson
styrka5

2. Etablera praktiska förmågor

Under steg två i utbildningen får du uppleva och lära dig olika träningsmetoder och tillvägagångssätt och applicera dina teoretiska kunskaper till praktiska förmågor. Det görs genom ett aktivt lärande och engagerad vägledning från vårt lärarteam.

Resultat: Kunskap kring varför saker och ting sker på ett visst sätt och förmåga att utföra träning på olika sätt

3. Bygg praktisk erfarenhet

I steg tre är det stort fokus på träning av andra studenter och riktiga kunder. Att vara tränare är ett hantverk som kräver mycket praktiserande och vi lägger stor vikt på de mest användbara förmågorna. De förankras genom att praktisera med pedagogisk vägledning och parallell teoretisk förankring.

Resultat: En trygghet kring utförande av tränarens olika uppgifter

cyckling
PT-coacha

4. Lär dig individanpassa

Under detta steg lär du dig att applicera praktiska och teoretiska kunskaper till coaching som anpassas specifikt till kunden. Du kommer lära dig att anpassa träningen till en variation av klienttyper. Du lär dig också att genomföra träningspass och skapa träningsupplägg för den unika klienten framför dig. Nyckeln i lärandet är specifik praktik och undervisning med erfarna lärare som har förmågan att se helheten och ta rätt beslut relativt individanpassad träning.

Resultat: Förmågan att med självförtroende skapa och levererar en helhet inom träning och hälsa för en rad olika kundtyper och mål

PT-licens

Licenserna som krävs för att arbeta i Sverige och internationellt

5. Bygg spetskunskap (valbar inriktning)

Efter första fyra stegen av utbildningen kommer du bygga unika spetskunskaper inom ett område som du själv brinner för. Du kan välja mellan de tre inriktningar, vilka är kondition/uthållighet, styrka/rörlighet eller hälsa/motivation.

Resultat: Unika spetskunskaper som ger konkurrensfördelar inom områden som är attraktiva både hos kunderna och branchen.

PT-inriktning
Utveckla

6. Fortsatt stöd och kunskapsökning

Vi går ett steg längre för att förbereda dig för arbetet och se till att du lyckas med PT-yrket. Under vårt utvecklingsprogram som fortsätter efter din utbildning får du tillgång till nätverksträffar, vägledning kring dina klientcase och support för att komma igång med yrket.

Resultat: En fortsatt utveckling och vägledning efter avslutade studier som ökar chanserna att lyckas

Tränare med spetskunskap

En tränare och ledstjärna som med spetskunskap och trygghet i sin kompetens skapar utveckling och glädje hos människor på ett lönsamt sätt.

DELAR AV LÄRARTEAMET

Till din utbildning har vi samlat Sveriges ledande experter inom träning och hälsa vilka har lång erfarenhet från fältet. Forskare och praktiker som har mycket god förståelse för både vetenskap och praktisk verklighet. Ödmjuka individer som vet att det finns fler än ett svar på varje fråga och som brinner för att utveckla din potential.

MikaelMattsson

Mikael Matsson

Medicine doktor och expert på idrottsfysiologi

CARL NORELL

Carl Norell

Fysioterapeut/PT och expert på uthållighetsprestation

Fortasana.
Fotograf: Emil Nordin

Maria Ahlsén

Forskare och författare med fokus på hälsa och träning

Jakob Dehnisch

Jakob Dehnisch

Erfaren entreprenör med expertis kring företagskunskap

Anja Näslund

Anja Näslund

Hälsovetare/PT och expert på motivation och hälsa

erik asperheim

Erik Asperheim

Fysioterapeut/PT och expert på individanpassad styrketräning

Kristin Andersson

Kristin Andersson

Friskvårdspedagog och framgångsrik grupptränare

christian-hallberg

Christian Hellberg

PT och OCR-atlet som blivit utsedd till Årets PT på SATS

Studenter

Gå din utbildning i en miljö som främjar utveckling

När du går vår utbildning gör du det på Sveriges modernas idrottsanläggning (Riksidrottsförbundets anläggning), Bosön idrottscentrum. Här sker majoriteten av all lärarled undervisning och förutom en unik utbildningsmiljö som ger dig tillgång till moderna lokaler och fin utrustning ger det dig också fantastiska möjligheter till lärande och nätverkande.

Ta inte vårt ord för det... Läs vad våra tidigare studenter säger!

UTBILDNINGSINNEHÅLL

Utbildningen Lic. Tränare grund består av 18 st. moduler fördelat på 3 st. block. Efter din grundutbildning har du även möjlighet att specialisera dig som tränare. Alla som går vår utbildning får dessutom tillgång till vårt tränarutvecklingsprogram.

 • Omfattning

  PT-utbildning 
  163h lärarlett på Bosön och 70h digitala föreläsningar + självstudier och hemuppgifter via tränarakademins kursportal
  Specialisering
  48h lärarlett på Bosön och 6h digitala föreläsningar via tränarakademins kursportal

 • Utbildningsstarter

  PT-utbildning | Augusti 2020 | Januari 2021
  Specialisering | November 2020 | Mars 2021

 • Utbildningsplats

  PT-utbildning | Bosön idrottscentrum, Stockholm
  Specialisering | Bosön idrottscentrum, Stockholm

 • Licens

  Frisk Licens  | Branschkravet för arbete på svenska träningsanläggningar
  Europe Active | Internationell ackreditering - Arbeta som PT utomlands

Block 1: Förankra teoretisk grund

Efter denna del kommer du förstå bakgrunden till träning och coaching på ett helt nytt sätt och vara redo att förankra de viktiga tränarförmågorna.

1. Anatomi och rörelselära
2. Idrottsfysiologi
3. Energi och näringsintag
4. Grundläggande träningslära
5. Motivationspsykologi, beteendeförändring och hälsovetenskap

Block 2: Etablera praktiska förmågor

Under denna del kommer du addera praktiska tränarförmågor till dina grundkunskaper från första blocket. Vi hjälper dig applicera teorin till praktiken.

6. Styrketräning och rörlighetsträning
7. Konditionsträning
8. Tester och analyser inom styrka, hälsa och kondition
9. Vägledning och motorisk inlärning med klienter
10. Väcka motivation hos klient och engagerande träningsupplägg
11. Hälsorådgivning och kostrådgivning
12. Skadeförebyggande träning
13. Affärsutveckling och PT-arbetet

Block 3: Lär dig arbeta/individanpassa

I tredje blocket kommer du integrera din teoretiska grund och dina praktiska tränarförmågor och få hjälp att applicera dessa kunskaper mot holistisk och individanpassad personlig träning.

14. Pass och programupplägg anpassat till klientens status och målbild
15. Framgångsrik leverans av personlig träning på plats och online
16. Coachingpraktik för olika klientcase
17. Guidad träningspraktik med klienter
18. Praktik på riktig arbetsplats

Block 1: Förankra teoretisk grund

 • Modul 1: Anatomi och rörelselära

  Vi lär dig hur kroppens anatomi och rörelseförmåga fungerar. Kunskaper som ligger till grund för hur vi väljer att utföra träningen med klienter.

 • Modul 2: Idrottsfysiologi

  Vi lär dig att med hjälp av idrottsfysiologi kunna förstå bakgrunden till fysisk utveckling och varför vi väljer olika typer av tillvägagångssätt för att skapa träningsresultat.

 • Modul 3: Energi och näringsintag

  Vi lär dig att förstå hur närings- och energiintag påverkar mänsklig prestation och välmående.

 • Modul 4: Grundläggande träningslära

  Vi lär dig de grundstenar och principer som många av tränarens olika åtgärder vilar på samt olika metoder för att öka styrka, rörlighet och kondition.

 • Modul 5: Motivationspsykologi, beteendeförändring och hälsovetenskap

  Vi lär dig vilka tillvägagångssätt i coaching som stimulerar motivation och nya vanor hos kunden. Du kommer även förstå vilka delar som påverkar hälsan mest och vilka träningsråd som ökar den fysiska- och mentala hälsan mest effektivt.

Block 2: Etablera praktiska förmågor

 • Modul 6: Styrke- och rörlighetsträning

  Vi ger dig förmågan att bygga effektiva pass och träningsupplägg för rörlighets- och styrkeökning samt förmågan att förstå, utföra och instruera rörlighetsträning respektive styrketräning. Efter den här modulen kommer du ha verktyg till att utveckla klientens rörlighet och styrka på flertalet olika sätt.

 • Modul 7: Kondition- och uthållighetsträning

  Vi ger dig förmågan att bygga effektiva pass och träningsupplägg för konditionsträning. Du kommer också bygga förmågan att förstå, utföra och instruera konditionsträning på ett framgångsrikt sätt. Efter den här moduler kommer du ha verktyg till att utveckla klientens kondition baserat på kundmål.

 • Modul 8: Tester och analyser inom styrka, hälsa och kondition

  Vi lär dig hur olika tester utförs respektive används för att bedöma nivå på styrka, rörlighet och kondition. Tester som du kommer använda i din coachning för utvärdering, uppföljning och för att kunna bygga individanpassad och målinriktad träningen.

 • Modul 9: Vägledning och motorisk inlärning med klienter

  Vi lär dig bakgrunden till rörelseutveckling och hur du instruerar och utvecklar klienten i specifika övningar och utmaningar. Du kommer också kunna ta klienten genom uppstart, genomförande och avslut i olika typer av träningspass på ett framgångsrikt sätt.

 • Modul 10: Väcka motivation hos klient och engagerande träningsupplägg

  Vi ger dig förmågan att motivera och engagera dina klienter till att genomföra träning och bibehålla kontinuitet långsiktigt. Efter denna modul kommer du kunna hantera flertalet beprövade taktiker som kan användas för att bygga träning som engagerar och motiverar.

 • Modul 11: Hälsorådgivning och kostrådgivning

  Vi lär dig hur du ger konkreta rådgivning och bygger upplägg kring träning och aktiviteter för att minska stress och öka det mentalt välmående samt för att minska risk för olika sjukdomar. 

 • Modul 12: Skadeförebyggande träning

  Vi lär dig hur du anpassar och levererar träningsupplägg respektive övningar för att minska risken för skador. Du får också lära dig hur du analyserar klientens bakgrund och vägleder kunden för att minska risken att gamla skador ska komma tillbaka.

 • Modul 13: Affärsutveckling och PT-arbetet

  Vi lär dig de viktigaste principerna kring försäljning och marknadsföring inom tränings- och hälsobranchen. Under denna modul får du också med dig en egen affärsplan för hur du kommer levererera värde som antingen anställd eller som tränare med eget företag.
  Under den andra delen av modulen lär vi dig hur du ska strukturera ditt dagliga PT-arbete på ett effektivt och framgångsrikt och sätt för både klienten och dig själv.

Block 3: Lär dig arbeta och individanpassa

 • Modul 14: Pass och programupplägg anpassat till klientens status och målbild

  Vi lär dig och gör dig redo att leverera individanpassade och holistiska träningsupplägg för de vanligaste kunderna och målbilderna.

 • Modul 15: Framgångsrik leverans av personlig träning på plats och online

  Vi lär dig och gör dig redo att leverera träning på ett motiverande och resultatgivande sätt både på plats med klienter och via digitala plattformar. Du får också med dig strategier och taktiker för coaching utomhus och i gymmiljö.

 • Modul 16: Coachingpraktik för olika klientcase

  Vi lär dig och gör dig redo att utföra och instruera träning av olika typer med en stor variation av kunder. Du kommer förankra taktiker och förmågor för att instruera träning och skapa program på ett kvalitativet sätt mot både erfarna och oerfarna klienter.

 • Modul 17: Guidad träningspraktik med klienter

  Genom kundpraktik i olika typer av scenarion gör vi dig redo att genomföra olika typer av träningspass och övningar mot olika typer av kunder. Under praktiken kommer du förankra dina tränarförmågor och få feedback på dina utvecklingsområden.

 • Modul 18: Praktik på riktig arbetsplats

  Under två dagars riktig praktik kommer du förstå och uppleva hur arbetet fungerar för etablerade personliga tränare. Från denna modul kommer du erhålla mycket värdefulla erfarenheter kring PT-yrket och rollen som tränare.

Välj sedan du vill gå och bli en PT med spetskunskap

Till skillnad från andra PT-utbildningar får du hos oss möjlighet att specialisera dig mot ditt specifika coachingintresse. Under 6 st. utbildningsdagar på Bosön och med 48 h digitalt lärande kommer du bygga en unik profil som tränare. Det innebär att du får högre kompetens och att du efter utbildningen kommer kunna arbeta direkt mot just din målgrupp.

Uthållighets PT och tränare som springer i skogen

Bli PT med kondition- och uthållighetsprofil

Under den här specialiseringen kommer vårt kompetensteam inom kondition- och uthållighet lära dig träna klienter mot olika konditionsinriktade mål på ett framgångsrikt sätt.

Oavsett om det gäller klassikern, specifik löputveckling eller generell konditionsutveckling kommer du få verktyg och den förståelse som krävs för att kunna ta klienterna mot sina mål.

Se utbildningsinnehåll här >>

Hälsotränare som tränar andra

Bli PT med hälso- och coachingprofil

Under den här specialiseringen kommer vårt kompetensteam inom hälsa och livsstilsförändring lära dig träna klienter mot olika hälsorelaterade mål på ett framgångsrikt sätt.

Oavsett om det gäller träning för bättre mental kapacitet, generell beteendeförändring eller hälsosammare konditionsnivåer kommer du få verktyg för att lyckas med din klienter.

Se utbildningsinnehåll här >>

A beautiful mature woman is doing squat exercises with personal trainer in the park, dressed in a black suit with an EMS electronic simulator to stimulate her muscles.

Bli PT med styrke- och mobilitetsprofil

Under den här specialiseringen kommer vårt kompetensteam inom styrke- och fysträning lära dig träna klienter mot ökad fysisk kapacitet på ett individanpassat och resultatgivande sätt.

Oavsett om det gäller specifik teknik i styrke- och rörlighetsträning eller teknik för bättre sprintförmåga kommer du få de förmågor som krävs för för att bygga övningar och coacha on sight framgångsrikt. 

Se utbildningsinnehåll här >>

Fortsätt din utveckling efter utbildningen
med tillgång till vårt tränarutvecklingsprogram

Din utbildning slutar inte bara för att du har hämtat ut din licens och certifikat. Under vårt utvecklingsprogram får du fortsatta kunskaper, pepp och tillgång till ett ovärderderligt nätverk. Utvecklingsprogrammet leveras efter din utbildning och är inget krav för din examen.

Onlineträffar

Få kunskaper och ställ din frågor under 6 st Live webinars med vårt kompetensteam

→ Vägen till första jobbet
→ Vägen till egen verksamhet
→ Så hanterar du vanliga klientcase: Kondition
→ Så hanterar du vanliga klientcase: Styrka
→ Så hanterar du vanliga klientcase: Hälsa
→ Nycklar för effektiv teknikcoachning

Nätverks- och kunskapsevent

Delta gratis på vårt nätverks- och kunskapsevent: Personal Training Summit på Bosön

→ Workshops: Experience what you teach
→ Föreläsningar: Science to practice
→ Nätverksmöjligheter: Inspired by others
→ Produktdemonstrationer: Tutorials and how to:s

Rekryteringsträff och företagsnätverk

Efter utbildning är du inbjuden till att träffa företag inom träningsbranchen som vill att du ska börja arbeta hos just dem. Vi har också ett brett nätverk av arbetsgivare som du har tillgång till efter din utbildning.

Online Community

Du får tillgång till vårt onlinecommunity + tillgång till uppdaterat material och kunskap på din utbildningsportal.

Gå utbildningen hos oss och

 • En tränare med de ackrediteringar och licenser som är ett krav för att arbeta i Sverige och utomlands
 • En tränare med spetskunskap inom ett område som du brinner för
 • En tränare som har tillgång till ett tränarcommunity och fortsatt vägledning efter fullföljd utbildning
 • En tränare som vet hur man levererar resultatgivande träning både utomhus, online och i gymmiljö
 • En tränare som har förmågorna som krävs för att starta och driva egna träningsverksamheter
 • En tränare som utvecklat sina kunskaper och tränarförmågor tillsammans med Sveriges mest erfarna lärarkår inom träning och hälsa
 • En tränare med oförglömliga minnen från Sveriges ledande idrottcentrum för utveckling ute på Bosön

ANSÖK TILL UTBILDNINGEN

För att vi ska kunna säkerställa att utbildningen är en bra match för dig behöver du först ansöka till utbildningen. Alla är välkomna att ansöka oavsett bakgrund och du förbinder dig inte till något.

UTBILDNINGSSTARTER

Vår 2021

Tränar och PT-utbildning
Onlinestudier flexibel utbildningstart

Kursträff 1:   28/1 - 31/1
Kursträff 2:   11/2 - 14/2
Kursträff 3:   25/2 - 28/2
Kursträff 4:   11/3 - 14/3
Kursträff 5:   25/3 - 28/3
Kursträff 6:   17/4   - 18/4

Ladda ner komplett schema som PDF

SPECIALISERINGAR:

Tränare/PT med uthållighetsprofil
Kursträff 1:   8/5 - 9/5
Kursträff 2:   22/5 - 23/5
Kursträff 3:   11/6 - 13/6

Tränare/PT med Hälsoprofil
Kursträff 1:   8/5 - 9/5
Kursträff 2:   22/5 - 23/5
Kursträff 3:   11/6 - 13/6

Tränare/PT med styrke och mobilitesprofil
Kursträff 1:   8/5 - 9/5
Kursträff 2:   22/5 - 23/5
Kursträff 3:   11/6 - 13/6

Vanliga frågor

Hur påverkar covid-19 höstens utbildningstart?

Höstens utbildning kommer att genomföras som planerat. För att minska smittspridningen har vi till höstens utbildning tagit fram ett tydligt protokoll för hur utbildningen kan genomföras. Detta är inget som påverkar kvalitén på undervisningen utan handlar om hur matens serveras, att vi minskar onödiga kontakter och att antalet personer på utbildningen är begränsat till 16 personer. 

Har du fler frågor kring ovan är du välkommen att kontakta oss. 

Scheman för PT-utbildning och specialiseringar
Vem riktar sig utbilningen till?

Utbildningen riktar sig till dig som är passionerad kring träning och hälsa och som vill coacha människor mot bättre fysisk prestation eller hälsa. 

För att gå utbildningen behöver du gymnasieexamen och gärna någon form av erfarenhet av uthållighets- och/eller styrketräning. 

För att bli antagen till utbildningen behöver du kontakta oss genom ansökan eller mail/telefon. På så sätt kan vi säkerställa att utbildningen är en bra match för dig.

Du är varmt välkommen att boka ett telefonsamtal med oss eller komma förbi vårt kontor på Hälsingegatan 49 i Stockholm om du har frågor gällande utbildningen eller yrket som tränare och coach.

Hur fungerar ansökningsprocessen?

Det finns tre orsaker till att vi har en ansökningsprocess.

 1. Till skillnad från en del andra utbildningsföretag vill vi säkerställa att utbildningen faktist är en bra match för dig innan vi tar emot din eventuella anmälan.
 2. För oss är det viktigt att ha en bra blandning av studenter av olika åldrar och med olika erfarenheter i bagaget för att skapa en bra utbildningsmiljö. Vår ansökningsprocessen ger oss en möjlighet att säkerställa att det förblir på det sättet. 
 3. När du går en utbildning hos oss ska du kunna vara trygg med att du gör det med andra människor som delar din passion. Du ska också kunna vara trygg med att du går en utbildning som p.g.a sina studenter har ett högt anseende både idag och i framtiden. 

Med ovan sagt är det viktigt att poängtera att alla oavsett ålder, bakgrund och tidigare erfarenheter är välkomna att ansöka till vår utbildning. 

När du ansöker till vår utbildning förbinder du dig inte till något däremot kommer vi ställa dig några frågor och vi hoppas att du kommer gör det samma mot oss. 

När vi mottagit din ansökan kommer du få ett mail med några kortare frågor att svara på. Om allt känns bra efter det första steget kommer vi boka in dig till en kortare frågestund antingen via telefon eller på vårt kontor (det som passar dig bäst). Först därefter tar vi och du ett beslut om utbildningen är lämplig för dig.

Var äger utbildningen rum och hur fungerar det med boende?

Plats & boende: 

Utbildningen levereras på Riksidrottsförbundets anläggning ute på Bosön, Lidingö (vägbeskrivning här).

Gratis parkering finns på plats och det går även bra att åka kommunalt (se sl.se för reseplanering).

Vid bokning av boende på Bosön Hotell  ange att ni kommer från Tränarakademin för bättre pris.

När vi är på Bosön har ni även gratis tillgång till deras träningsytor. 

Mat och fika ingår alla dagar

Hur länge pågår utbildningen och vilka kursstarter finns?

Vi har utbildningsstarter under tidig höst och tidig vår. Grundutbildningen pågår under ca 3 månader och specialiseringen under ca 1 månad.

Du kan se aktuella kursstarter i sektionen under anmälan. 

Är det svårt att få arbete efter er utbildning?

Det korta svaret är nej. Vår Frisklicens och de förmågor som utbildningen kommer ge dig tillsammans med våra nätverksräffar ger dig oerhört goda möjligheter till anställning inom träningsbranchen.

Väljer du att starta ditt egna företag hjälper vi dig också på vägen. Kunskaper och verktyg kring uppstart av egen verksamhet får du genom vår affärsutvecklingsmodul samt genom vårt utvecklingsprogram som startar efter din utbildning.

Du har också tillgång till ett stort nätverk av tidigare studenter (som både arbetar som anställda och i eget företag) att ställa dina frågor till. 

Måste jag närvara på alla moment för att få min lincens?

Du måste närvara på 90% av våra lärarledda undervisning för att kunna bli licensierad. Missar du undervisning p.g.a. sjukdom har du möjlighet att tillgodoräkna dig dessa timmar vid en senare kursstart mot en mindre kostnad på 650kr per kursdag.

Kan jag gå PT-utbildning utan specialisering eller senarelägga den kursdelen?

Vi rekommenderar att du inkluderar specialisering då du lyfter kompetens till en högre nivå. Om du endast vill bygga grundkunskaperna och få PT-licens går det dock bra att exkludera din specialisering.

Vill du inte gå din specialisering i anslutning till PT-utbildningen går det mycket bra att planera in den på ett senare tillfälle inom ett år. 

Behöver jag vara vältränad för att gå PT-utbildningen?

Absolut inte, din fysiska kapacitet påverkar inte hur väl du kan ta till dig praktisk och teoretisk kunskap. All undervisning anpassas så alla kan delta oavsett fysisk kapacitet.

Vad kostar utbildningen?

Priset på utbildningen varierar mellan 55 000 kr och 68 000 kr beroende på ditt val av specialisering. Priset är inklusive moms (25%)

Du kan även delbetala din utbildning på 24 mån räntefritt via vår partner human finans 

Hur fungerar betalningen av utbildningen?

När du valt att bekräfta din anmälan betalar du en mindre anmälningsavgift på ca 10%. Resterande belopp betalar du 14-dagar innan utbildningen börjar. Det går även bra att räntefritt delbetala din utbildning via Human finans på upp till 24-månader.

Kan jag delbetala utbildningen?

I samarbete med Human finans erbjuder vi möjligheten att delbetala utbildningen räntefritt i 24 månader. Läs mer och ansök här.

Vad händer om jag blir sjuk under utbildningen?

Om du blir sjuk  vid ett enstaka tillfälle under utbildningen och har du möjlighet att komplettera missad undervisning vid nästa utbildningsstart till en mindre kostnad (mat och logi). Vi en längre tids sjukdom krävs läkarintyg.

Jag hittar inte svaret på min fråga

Om du inte hittar svaret på dina frågor eller har fler funderingar kring utbildningen är du varmt välkommen att boka ett samtal eller möte med oss på vårt kontor. Se bokningsknappen under vår FAQ.

carl

Ord från vår rektor

På Tränarakademin har vi alltid tänkt  lite annorlunda kring våra utbildningar. Istället för att stirra oss blinda på vad andra gör har vi alltid försökt att hålla oss till vårt slutmål - att skapa utbildningar som ger unika och värdefulla kompetenser både för våra studenter och deras klienter.

Det var bl.a med denna filosofi i åtanke som vi lanserade Sveriges första PT-utbildning med uthållighetsinriktning under en tid då alla sa att det var omöjligt att arbeta som PT med inriktning mot kondition och uthållighet.

Att få arbeta med träning och utbildning är för mig en chans att göra något större än att "bara" leverera kunskap - det handlar om att ge passionerade människor kunskapen och verktygen de behöver för att skapa förutsättning för rörelse i Sverige.

Att få göra det tillsammans med våra tidigare och blivande studenter (som är de riktiga hjältarna i sammanhanget) och vår underbara lärarkår är bland det häftigaste jag kan tänka mig.

Om du har läst så här långt... Då tänker jag att du kanske också har ett starkt driv att utveckla dina kunskaper för att kunna göra skillnad för människorna du möter.

Oavsett vad du står någonstans vill jag att du ska veta att vår dörr alltid kommer stå öppen för dig som funderar på en ny karriär eller att utveckla sina kunskaper som tränare.

Så tveka inte att kontakta oss eller mig om du har funderingar kring dina egna val och framtida möjligheter.

Du finner mina kontaktuppgifterna nedan och får gärna kontakta mig!

Bästa hälsningar,

Carl Norell

carl@konditionsidrott.se

+46 708 697 952

Scroll to Top