Tester och metoder för hälsosam kondition

Lär dig att testa och leverera träningsupplägg som främjar hälsan

Under kursen får du lära dig hur du testar och bedömer den kardiovaskulära hälsan hos dina kunder. Du kommer också lära dig att individanpassa konditionsträningen för dina kunder och hur du undviker de vanligaste fallgroparna. I samband med uppstart av konditionsträning krävs ofta ett smart upplägg gällande parallell styrke- och rörlighetsträning vilket du  kommer få lära dig under kursen.  Under kursen kommer du även få lära dig hur styrketräning ska designas för att öka kroppens hälsa och minska risken för åldersrelaterade förändringar. Många klienter känner inte till vilka risker som är förenade med en ohälsosamma kondition och genom testerna och kunskaperna från utbildningen har du möjlighet att påvisa den aktuella konditionsstatusen och vägen framåt. Ett värde för både dig och klienten när ni sätter mål och utvärderar utveckling.

Efter fullföljd utbildning ges DIPLOM som bevisar dina nya kunskaper och förmågor.

Utöver 2-dagars utbildning på Bosön får du under kursen även tillgång till testprotokoll, bedömningsunderlag och förberedande teoristudier på vår onlineportal.

Vem är utbildning för?

Utbildningen riktar sig till dig som vill kunna skapa bättre hälsa hos dina kunder genom ett aktivt hälsoarbete ute på fältet.

För att gå utbildningen bör du ha någon form av erfarenhet av att ha tränat andra samt ha en stark viljan att skapa bättre hälsa hos andra människor.

Mockup app (5)

När du anmäler dig får du tillgång till vår onlinecommunity med tillgång till verktyg och onlineföreläsningar

Vad du kan förvänta dig

Utbildningen tar våra studenter från att ha en begränsad förståelse kring bedömning och utveckling av hälsa till att med trygghet kunna testa och leverera kondition- och hälsohöjande styrketräningsupplägg till dina äldre eller mer oerfarna kunder. Efter kursen kommer du kunna genomföra tester av kondition samt kunna bygga och instruera flertalet pass och övningar som enligt forskning visat sig effektiva för konditions- och styrkeutveckling hos både äldre och mindre erfarna klienter.

 • Online (inför kursstart): Teoretisk bakgrund kopplat till konditionstester och hälsobedömning

  Vi förankrar viktiga grundkunskaper kopplat till konditionsträning och hälsoscreening. Efter denna modul kommer du ha en god förståelse för bakgrunden till hälsoutveckling och vara redo för att lära dig det praktiska hantverket kring hälsoinriktad coachning ute på Bosön.

 • Modul 1: Grunder i utvärdering och uppföljning av konditionsnivåer

  Vi lär dig de viktigaste hälsoparametrar du behöver följa upp kopplat till kardiovaskulär och metabol hälsa. Du kommer även lära dig att skatta vilka insatser och träningsmängd som krävs för att höja dessa så att du kan ge din kund rätt förväntningar och råd från början.

 • Modul 2: Testmetodik för utvärdering av kondition

  Vi lär dig att genomföra olika fälttester för att bedöma nivån på den kardiovaskulära-/metabola hälsan. Med dessa kunskaper kommer du kunna genomföra testerna på plats hos kunden utan dyr utrustning.

 • Modul 3: Effektiva träningspass för ökad kondition och hälsa

  Vi lär dig att designa, planera och instruera olika typer av träningspass för att öka den kardiovaskulär/metabola hälsan hos kunden.

 • Modul 4: Metoder och övningar för att minska risk för överbelastningsskador och öka tålighet i leder/skelett

  Vi lär dig hur du utför övningar för att skapa en hälsosam fysik samt hur du ska träna dina kunder inom styrka och rörlighet för att minska skador och öka tålighet i leder/skelett.

 • Modul 5: Individanpassning av hälsoinriktad konditionsträning och styrketräning

  Vi lär dig att individanpassa motion för en rad olika klientcase samt hur du bäst strukturerar och följer upp genomförandet mot olika typer av individer.

INTRODUKTION AV LÄRARE

Ta del av tusentals timmar av samlade kunskaper och erfarenheter om vad som fungerar och inte fungerar från våra lärare. Många av våra lärare rankas som några Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. Under kursen kan du vara trygg med att du får de verktyg och metoder som ger bäst resultat utifrån aktuellt forskning och kliniska erfarenhet.

Vår lärare Carl Norell

Carl Norell

Carl har jobbat med uthållighetsprestation och styrkeutveckling i över 15 år. Hans fokus har varit prestationsökning hos konditionsidrottare. Som coach har hjälpt allt från motionärer till landslags aktiva. Carl har en långa erfarenhet av löpning och ses idag som en av Sveriges mest erfarna utbildare inom löpning.
MikaelFlockhart

Mikael Flockhart

Mikael är forskare på ”Enheten prestation och träning på GIH” och arbetar även som tränare. Mikael har stor kunskap kring förbättring och utvärdering av konditionsnivåer. Mikael har också egen erfarenhet av idrottsliga prestationer med flertalet SM-medaljer och landslagsuppdrag inom MTB

Collage över PT-utbildningen på Bosön

Gå din utbildning på Bosöns centrum för utveckling

Du går utbildningen på Sveriges modernas idrottsanläggning - Riksidrottsförbundets centrum för utveckling på Bosön. Förutom en unik utbildningsmiljö som ger dig tillgång till moderna lokaler och fin utrustning ger det dig också fantastiska möjligheter till lärande och nätverkande.

Några ord från tidigare studenter...

ANMÄL DIG TILL UTBILDNINGEN

Man som cyklar på en träningscykel

Tester och metoder för hälsosam kondition

6.995kr

Nollställ

Du får praktiska verktyg och metoder från Sveriges främsta experter inom konditionsträning och hälsofrämjande styrketräning. Kunskaper som består av tusentals timmar samlade erfarenheter och studier (ovärderligt!)

→ Kunskaper som du kan använda för att genomföra olika tester med syfte att utvärdera konditionen och fysisk status hos dina kunder

→ Kunskaper om vilken träning och passdesign som ger bäst effekt på konditionen hos dina kunder

→ Kunskaper om hur du ska träna dina kunder för att minska risk för skador och öka tåligheten i leder/skelett

→ Kunskaper om hur du individanpassar träningen med syfte att förbättra hälsan hos dina kunder

Förutom kunskaperna ovan kommer du också få tillgång till onlinestudier och flertalet hälsoutveklande verktyg som du kan använda direkt efter utbildningen.

Utöver alla värden ovan kommer du få en oförglömlig helg tillsammans med våra lärare och andra tränare ute på Bosön.

Vanliga frågor

Få information om kommande utbildningsstarter till din mail

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll to Top