Anmälningsvillkor

Nedan villkor gäller vid anmälan till Tränarakademins (Tränarakademin Utbildningar Norden AB) utbildningar och kurser.

Anmälan

Du har enligt distansavtalslagen (SFS 2005:59) 14 dagars ångerrätt efter att vi mottagit din anmälan.

Avbokning före kursstart kan göras vid sjukdom med läkarintyg. För att erhålla full återbetalning behöver avbokning med läkarintyg ske senast 30 dagar före kursstart. Vid sjukdom som inträffar senare än 30 dagar före kursstart, eller under kursens gång, har du möjlighet att kostnadsfritt omboka din kursstart eller kvarvarande kursdagar till en framtida kursstart. Detta förutsätter att du kan uppvisa läkarintyg eller annat intyg som styrker din sjukdom

Vid avbokning upp till och med 30 dagar före utbildningsstart debiteras en avbokningsavgift på 15% för våra kurser och 10% för vår PT-utbildning

Vid avbokning/ombokning senare än 30 dagar före kurs-/utbildningsstart debiteras hela kurs-/utbildningsavgiften.

Vid kortare sjukdom under pågående vår PT-utbildning har du möjlighet att komplettera upp till 5 dagars missad undervisning vid nästkommande tillfälle. Inget läkarintyg krävs för denna typ av komplettering.

Betalning
Sker mot faktura.

Avser din anmälan vår PT-utbildning blir du fakturerad 5000 kr av kursavgiften som en bokningsavgift efter din anmälan (denna avser dina förberedande onlinesstudier samt din litteratur och är ej återbetalningsbar när dina studier har påbörjats)

Resterande belopp (utbildningens pris minus bokningsavgiften) kommer på en senare faktura och ska vara betalt 30 dagar innan första uppstartsträffen.

Vi erbjuder även delbetalning via Human Finans för våra större utbildningar. För att delbetala behöver du göra en separat ansökan till Human Finans och sedan anmäla dig som vanligt via vår hemsida med fakturabetalning som alternativ.

Övrigt
Tränarakademin förbehåller sig rätten att kunna genomföra mindre förändringar i kursplanen vid t.ex. sjukdom hos lärare eller vid andra oförutsedda händelser som ligger utanför Tränarakademins kontroll. Skulle utbildningen p.g.a oförutsedda händelser bli inställd eller skjutas upp innan kursstart har du rätt till full återbetalning av din utbildning.

Om moment eller delar från utbildningen skulle bli inställda under pågående utbildning p.g.a myndighetsrestriktioner, strejk eller brand har du rätt att genomföra dessa moment vid valfritt senare tillfälle, alternativt få tillbaka den del av utbildningskostnaden som dessa moment motsvarar.

Examen för vår PT-och tränarutbildning
För godkänd examination får du inte missa fler än 3 utbildningsdagar. (Vid sjukdom finns möjlighet till komplettering) Beroende på moment kan missad undervisning behöva kompletteras med egen inläsning och inlämningsuppgift.

Omtentamen kan göras till en kostnad om 500 kr för den teoretiska delen och 800 kr för den pratiska delen.

Diplomering för våra vidareutbildningar
För godkänd diplomering krävs närvaro vid alla tillfällen samt godkänt teoretiskt prov.

Personuppgifter
När du anmäler dig till våra kurser och utbildningar godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy i syfte att kunna leverera den köpta utbildningen och att förse dig med information om utbildningen och liknanden utbildningar.

Rulla till toppen