Diplomerad Endurance Coach

Lär dig coacha konditionsidrottare på ett framgångsrikt sätt

Den här utbildningen är för dig som vill kunna träna och coacha klienter mot konditionsrelaterade mål på ett evidensbaserat och framgångsrikt sätt. Med hjälp av Jimmy Englund, Mikael Flockhart och Carl Norell vilka har gedigen akademisk bakgrund och stor erfarenhet från fältet kommer du ta din coachning till en ny nivå. Under utbildningen som är delvis online och delvis onsite på Bosön kommer du lära dig hantera fysträning av konditionsidrottare, effektiva konditionstester, individbaserad passdesign, träningsplanering och bygga viktiga grundkunskaper inom uthållighetsträning.

Efter fullföljande av utbildning blir du DIPLOMERAD ENDURANCE COACH.

Utbildningen består av två heldagar praktisk utbildning på Bosön och två st. schemalagda onlineträffar samt ett gediget förinspelat material med föreläsningar och övningar. Du kommer även få tillgång till testprotokoll för laktattester och VO2max-tester samt användbara mallar för design av träning och analys av styrka och rörlighet för olika konditionsidrotter.

Vem är utbildning för?

Utbildningen riktar sig till dig som är passionerad för konditionsträning och vill öka din kompetens för att kunna coacha klienter mot olika uthållighetsrelaterade mål/lopp och mot generell konditionssutveckling.

För att gå utbildningen behöver du ha erfarenhet av att ha tränat andra eller ha annan utbildningserfarenhet. Kontakta oss gärna om du känner dig osäker kring vilka förkunskaper som krävs.

3

När du anmäler dig får du tillgång till vår onlinecommunity med tillgång till verktyg och onlineföreläsningar

Vad du kan förvänta dig

Efter utbildningen kommer du kunna leverera feltalet konditionstester och kunna designa träningsprogram för olika typer av uthållighetsprestationer. Du kommer även lära dig att använda både styrke- och mobilitetsträning för att utveckla uthållighetsklienten och förebygga skador.

 • Flexibla onlinestudier inför kursstart

  Vi ger dig en teoretisk bakgrund kopplat till det lärarledda innehållet. Ni förankrar viktiga grundkunskaper kopplat till styrka, rörlighet, konditionstester och träningsplanering. Du kommer efter onlinestudierna ha djupare förståelse och vara redo att förankra unika tränarförmågor och mer praktisk förståelse i de lärarledda modulerna online och på Bosön.

 • Modul 1: Utvärdera och träna din laktattröskel respektive VO2max

  Under denna digitala live modul får du lära dig teorin bakom tester och hur du tolkar resultaten från olika konditionstester. Under denna modul kommer du också få lära dig att testa och analysera din egna kondition.

 • Modul 2: Bygga pass och program för konditionsidrottare

  Under denna digitala live modul kommer du lära dig att applicera grundprinciperna för program- och passdesign inom konditionsträning. Kunskaper som du kommer få lära dig att applicera på dig själv innan vi skiftar fokus mot klienten i den lärarledda undervisningen på Bosön.

 • Modul 3: Styrke- och rörlighetsträning av konditionsidrottare

  Under denna modul ute på Bosön lär vi dig att analysera respektive träna mobilitet och styrka hos konditionsidrottare. Hur mycket, vad och när ska vi träna dessa egenskaper är exempel på frågor som kommer besvaras.

 • Modul 4: Testa laktattröskel och VO2max hos dina klienter

  Under denna modul ute på Bosön lär vi dig tolka protokollen och utföra tester av laktattröskel och VO2max. De mest noggranna och användbara protokollen används och du erhåller dokument som medför att du kan börja arbeta med testerna direkt efter fullföljd utbildning.

 • Modul 5: Viktigaste träningspassen för VO2max, tröskel och ekonomi

  Under denna modul ute på Bosön lär vi dig de mest användbara och understödda passen för att utveckla olika delar av konditionen. Vi lyfter aspekter som dosering och timing gällande nyttjande av de olika passen.

INTRODUKTION AV LÄRARE

Ta del av tusentals timmar av samlade kunskaper och erfarenheter om vad som fungerar och inte fungerar från våra lärare. Många av våra lärare rankas som några Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. Under kursen kan du vara trygg med att du får de verktyg och metoder som ger bäst resultat utifrån aktuellt forskning och kliniska erfarenhet.

Vår lärare Carl Norell

Carl Norell

Carl har jobbat med uthållighetsprestation och styrkeutveckling i över 15 år. Hans fokus har varit prestationsökning hos konditionsidrottare. Som coach har hjälpt allt från motionärer till landslags aktiva. Carl har en långa erfarenhet av löpning och ses idag som en av Sveriges mest erfarna utbildare inom löpning.

MikaelFlockhart

Mikael Flockhart

Mikael är forskare på ”Enheten prestation och träning på GIH” och arbetar även som tränare. Mikael har stor kunskap kring förbättring och utvärdering av konditionsnivåer. Mikael har också egen erfarenhet av idrottsliga prestationer med flertalet SM-medaljer och landslagsuppdrag inom MTB

jimmy_englund

Jimmy Englund

Jimmy är utbildad PT. löpocoach och fysioterapeut och har en gedigen kunskap om rehabilitering och prestationsinriktad fysträning för konditionsidrottare. Han arbetar till vardags med både elitaktiva konditionsidrottare och motionärer i syfte att träna dem mot både bättre prestation och smärtfrihet.

Collage över PT-utbildningen på Bosön

Gå din utbildning på Bosöns centrum för utveckling

Du går utbildningen på Sveriges modernas idrottsanläggning - Riksidrottsförbundets centrum för utveckling på Bosön. Förutom en unik utbildningsmiljö som ger dig tillgång till moderna lokaler och fin utrustning ger det dig också fantastiska möjligheter till lärande och nätverkande.

Några ord från tidigare studenter...

ANMÄL DIG TILL UTBILDNINGEN

löpcoach 4

Diplomerad Endurance Coach

6.995kr

Du får praktisk förståelse och teoretisk bakgrund från några av Sveriges främsta experter inom konditionsträning. Kunskaper som de förankrat genom tusentals timmar av studier och coachning på fältet.

→ Kunskaper som ger dig förmågan att genomföra och analysera olika typer av konditionstester

→ Kunskaper som ger dig förmågan att vägleda och bygga program åt konditionsaktiva

→ Kunskaper och verktyg för att analysera styrka och rörlighet hos konditionsidrottare

→ Protokoll för att leverera tester och designa olika typer av pass

Förutom kunskaperna ovan kommer du också få tillgång till onlinestudier och dokument som hjälper dig att komma igång direkt efter utbildningen.

Utöver alla värden ovan kommer du få oförglömliga dagar tillsammans med våra lärare och andra tränare ute på Bosön.

Vanliga frågor

Få information om kommande utbildningsstarter till din mail

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll to Top