Gör så här för att optimera ditt lärande

Grow

Vi blir alla glada när vi lär oss nya saker, eller hur? Spänningen i att upptäcka något nytt kan vara berusande. Men hur mycket av den nya kunskapen minns vi egentligen? Förmodligen inte så mycket som vi vill tro.

Kanske har du sett ett inspirerande ted talk nyligen eller läst en bok bara för att inse att du efter några veckor inte har något minne av kunskaperna? Du är inte ensam. Forskning visar nämligen att vi i genomsnitt bara minns 25% av den kunskap vi får till oss efter en vecka och ännu mindre efter 30-dagar.

Det är lite som att fylla spargrisen med 100 kr ena veckan för att kunna ha kvar 25 kr nästa vecka. Ganska frustrerande och stressande eller hur?

Det flesta av oss skulle nog inte acceptera en sådan investeringsstrategi om det gällde vår ekonomi. Ändå är det precis den strategin vi väljer för vårt lärande när vi hoppar mellan olika kunskapsklipp på Youtube, läser halva böcker eller när vi går vidare till nästa kunskapsområde utan att praktisera och repetera våra nya kunskaper.

Som tur är det enkelt att öka sin avkastning på lärandet.

Du är din egen trädgårdsmästare

Om vill att din kunskapsträdgård ska kunna växa måste du vara beredd att arbeta strukturerat, metodiskt och ha en vision för hur dina kunskaper bör utvecklas över tid. Är du van vid snabba budskap och att få svaren serverade till dig behöver du vara beredd på att det kommer krävas lite extra plogande innan du kan börja så dina kunskapsfrön.

Med andra ord det finns inga enkla eller magiska vägar till lärande. Men precis som du kan förbättra din fysik genom att applicera beprövade träningsprinciper kan du också öka ditt lärande med rätt inlärningsprinciper. Principer för lärande som vilar på både forskning och beprövad erfarenhet och som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Fundera gärna på vad det skulle kunna innebära för din personliga utveckling och karriär om du kunde behålla och mer av det du lär dig och samtidigt ha en ökad förmåga att använda ditt lärande i praktiken?

Forskning har t.ex. visat att det är möjligt att behålla upp till 300% mer kunskaper genom att applicera en handfull av de lärandeprinciper som du snart kommer få lära dig.

Bromsa in och sätt dina lärandemål

Det första du bör göra för att skapa förutsättningar för ett effektivt lärande är att slå ner på hastigheten i din informationsinhämtning. När du gjort det kommer du uppleva att det blir betydligt enklare att sätta övergripande mål för ditt lärande. Dina lärandemål bör innefatta de förmågor som du behöver utveckla för att nå dina professionell och personliga mål. T.ex. om ditt professionella mål är växa ditt företag som tränare, genom att sälja fler tjänster, behöver kanske ett av dina lärandemål vara att utveckla din förmåga inom försäljning. Är du modig kan du alltid ta hjälp av en vän eller en kollega, kanske har de identifierat utvecklingsområden hos dig som du inte är medveten om själv? Fundera gärna också på hur det skulle kännas att äga dessa förmågor. Skulle kunskaperna ge dig ett ökat självförtroende? En öka kontroll? Få dig att känna stolthet etc.? Att identifiera hur det skulle kännas att äga kunskaperna kommer hjälpa dig att finna motivation i ditt lärande.

Att beskriva dina lärandemål i form av olika “outcomes” och förmågor är också fördelaktigt eftersom det från början är svårt att veta exakt vilka kunskaper du kommer behöva. En stor del av värdet i lärandeprocess är själva upptäckandet d.v.s att lära oss om vad vi behöver lära. Om vi på förhand redan bestämt i detalj vilka kunskaper vi ska tillgodo se oss själv med är risken stor att vi går miste om viktiga kunskapsområden som annars skulle vara av betydelse för våra mål.

Har du inte satt några personliga mål för dig själv eller saknar en vision för vad du vill att dina kunskaper ska leda till kan det vara en god idé att starta med att ta reda på dessa innan du sätter igång med ditt lärande. Men oavsett om du har dina mål klara eller inte kommer du ha stor nytta av att applicera nedan principerna i allt ditt lärande.

Principer för framgångsrikt lärande

1# Spridd repetition

Det har visat sig att repetition genom reflektion är ett otroligt viktigt verktyg för att stärka långtidsminnet. Det kanske mest berömda exemplet för hur kraftfullt repetition är glömskekurvan som visar hur vårt långtidsminne stärks vid varje repetition. Glömskekurvan utvecklades av Ebbinghaus på 1800-talet och man har i senare studier kommit fram till resultat som i mycket efterliknar Ebbinghaus kurva.

Hur kan du arbeta med Spridd repetition? Återberätta vad du lärt dig för andra och skriv ner dina nya kunskaper med jämna mellanrum för att stärka lärandet . Om du ska gå en utbildning välj då en utbildning som arbetar med repetition i sin läroplan och där det finns studiekamrater att repetera och diskutera kunskaperna med.

2# Praktisk applicering

Att praktisera dina nya kunskaper är A och O för att skapa nya procedurminnen. Exempel på sådana minnen är att veta hur man cyklar, hur man gör en styrkeövning, eller att på ett naturligt sätt kunna ställa coachade frågor till din klienten i olika situationer (utan att behöva googla). Eller som Aristoteles och Nils van der Poel sagt “framgång är inte ett agerande utan ett resultat av dina vanor”. Praktik är också ett viktig sätt för oss att testa våra teoretiska kunskaper i verkligheten. Studier visar också att vi genom regelbundet testning av våra teoretiska kunskaper kan öka vårt lärande.

Hur kan du arbeta med praktisk applicering? Ställ dig själv frågan hur du ska applicerar dina nya kunskaper och när. När du gjort det kan du med fördel sätt upp mål och uppgifter för att praktisera det du lärt dig i teorin. Om du ska gå en utbildning se då till att den erbjuder gedigen praktik så du får tillfälle att öva.

3# Rätt dosering

Forskning har visat att det är bättre att sprida ut lärandet över tid. T.ex. är 60 min lärande varje dag är bättre än 7 timmar lärande vid ett tillfälle i veckan. Kunskap behöver stå och puttra precis som en god tomatsås då din hjärna behöver tid på sig för att skapa nya kopplingar. Överdoserar du med ingredienser eller låter den koka för snabbt blir det helt enkelt ingen bra upplevelse. En annan positiv aspekt av sprida ut ditt lärande är att det antagligen kommer hjälpa dig att etablera en bra rutin för ditt lärande.

Hur kan du arbeta med kunskapsdosering? Minska på mängden och öka istället frekvensen på ditt lärande. Det kan du t.ex. göra genom att sätta en rutin att varje vecka planera in några kortare tillfällen i din kalender för fokuserat lärande. Pomodoro metoden är ett bra tips på hur du kan öka din produktivitet både i ditt arbete och din inlärning. Om du ska gå en utbildning undvikt då intensivkurser och välj istället en utbildning som sprider ut lärandet över tid.

4# Utmanande

Forskning har visat att ju mer kognitivt krävande vårt lärande är ju mer lär vi oss. Fri text- och reflektionsfrågor har t.ex. visat sig vara mer effektivt än flervalsfrågor (friktionsfritt lärande). I ett experiment där deltagarna skulle lära sig identifiera olika fågelarter kunde man se att gruppen som lärde sig dessa genom att slumpvis se bilder på olika arter presterade bättre över tid, än deltagare som fick arterna presenterade i ett kategoriserat lärande (d.v.s att de först fick se alla sjöfålgar, sedan rovfålgar, fjällfåglar etc). Deltagarna som fick se slumpvis utvalda arter upplevde mer motstånd i lärandet och presterade sämre på det initiala testerna. När man testade deltagarna lite senare visade det sig dock att deltagarna som haft ett blandat lärande (slumpvis utvalda arter) kunde dessa namnge fler arter. Det verkar alltså som att vårt långtidsminne och förmåga att förstå sammanhang blir starkare när vårt lärande utmanas kognitivt.

Hur kan du göra göra ditt lärande mer utmanande? Försök applicera dina kunskaper i en ny kontext eller i situationer där du inte är lika trygg. Istället för att nöja dig med flervalsfrågorna i kursen du går kan du t.ex. försöka att sammanfatta kunskaperna och beskriva hur du kan använda dessa i en verklig situation.

Hermann Ebbinghaus minneskurva

Sammanfattning

Om du vill få ut mer av all den fantastiska kunskap som vi idag har tillgång till i världen behöver du se på dig själv som en trädgårdsmästare. En person som är engagerad i sin trädgård och som har en tydlig vision för dessa utveckling. Med andra ord, om du vill bli framgångsrikt i livet: ja då är det dags att bromsa in dina tankar, skriva ner din lärandemål och fundera på hur du kan applicera och repetera dina kunskaper i mindre smakportioner på ett sätt som utmanar dina förmågor.

Vilka knep använder du för att ta till dig nya kunskap? Låg oss veta i kommentarerna nedan

Dela med dina vännner...

Utbilda dig till PT på Bosön med Sveriges ledande tränare och forskare

En utbildning av tränare för tränare i hjärtat av idrottsverige

Ta del av den senaste kunskapen inom träning och hälsa

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Löpskolningens drottning tar hand om den praktiska biten

Numera har Malin Ewerlöf lagt spikskorna på hyllan och arbetar som personligtränare i löpning och löpteknik. För…

Read More

Coltings bästa tips för att komma ingång med triathlon

Jonas Colting är ett känt namn för de flesta. Han har tagit flera VM-medaljer i långdistans triathlon…

Read More

Öka din motivation och prestation genom mentala föreställningar

Mentala föreställningar (visualisering) är en av de mest populära mentala teknikerna inom elitidrotten. Elitidrottare använder sig av…

Read More
Bild på en kvinna som superhjälte

Så infriar Du nyårslöftet och träningsmålen

Ok, det är antagligen inte första gången du hör någon prata om hur viktig de är att…

Read More
PT på gymmet som gör high-five

Jobba som PT – så gör du träning till ditt yrke

Har du någonsin drömt om att göra din passion för träning till mer än bara en hobby?…

Read More

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen